Příležitost omluvit se

21. prosince 2011 v 23:24 | Zorka |  Společné téma týdne

Společné téma týdne: Václav Havel

Dneska jsem měla velmi zvláštní den. Bůh mi dal příležitost omluvit se.Usmívající se A vytvořil ji tak jemně a nenápadně, jak to jenom on umí. A jako vždy nechal na mně, jakou cestou se vydám. Ale nevydejte se správně, když máte informace...

Moji pravidelní návštěvníci vědí, jak jsem se v neděli na blogu rozzlobila nad pokrytectvím Čechů a jejich oslavování mrtvých lidí, když za jejich života o nich nemluvili dobře nebo v lepším případě si jich nevšímali. Uvedla jsem několik příkladů z historie, kdy nejprve člověka zabijeme, upálíme, zatratíme, vypudíme ze země...., abychom pak za nějaký čas téhož člověka děsně oslavovali. A přidali mu jako odměnu státní svátek. A takových příkladů máme v naší historii mraky. Včetně pana Havla.

Dotazovala jsem se, proč nejsme schopni si vážit charakterních a schopných lidí ještě za jejich života? Proč vždycky musíme čekat, až někdo umře a v cizině jej začnou oslavovat, abychom si i my náhle vzpomněli...

Co se týče pana Havla, zmiňovala jsem své zkušenosti s ním a svůj názor na něj. Na rozdíl od těch, co jej náhle od neděle hrozně milují, aniž by ho kdy znali, jsem jeho působení zažila na vlastní kůži (tedy ne doslova). Usmívající se Psala jsem také o tom, že jsem o něm nic moc dobrého za ta léta neslyšela a to, co jsem viděla a slyšela, mi stačilo k tomu, aby mi nebyl moc sympatický, přestože jsem si jasně uvědomovala, že je to člověk, který druhým neubližuje a snaží se jednat čestně. Ale to byl tak veškerý dojem, přestože jsem jej svým způsobem znala. Nic moc víc jsem ale o něm nevěděla.

A psala jsem také o jedné konkrétní době, kdy se cesty pana Havla a pana Klause definitivně rozešly pro neshody. Psala jsem o tom, že pro mne je pan Havel po celá ta léta symbolem cesty, na kterou jsme nevyšli, protože nestačí o pravdě a lásce kázat, je potřeba ji prakticky také uvést do života. Že morálka lidí se jenom tak sama od sebe nezmění. A viděla jsem jako správné řešení to, co navrhoval pan Klaus.

Když jsem pak viděla, jak moje názory na blogu byly někým úplně konkrétním Mrkající překrouceny, raději jsem celý článek smazala.

Nesmazal jej ale Bůh. Dnes znovu celý můj článek se mnou odstavec po odstavci přešel a ukázal mi, kde jsem věci viděla správně a kde to bylo jinak.

Jak to udělal?

Pustila jsem si hned ráno TV24 se záznamem všeho, co se o Václavu Havlovi dneska vyprávělo. Bylo to jako na objednávku. Dokumenty i pozvaní hosté hovořili o stejných tématech, o jakých já jsem psala na blogu. Odstavec po odstavci! Takže zpětnou vazbu mi poskytl Bůh naprosto profesionálně. Usmívající se

Překvapilo mne, že všechno, co jsem napsala, oni potvrdili. Včetně toho mého rozhořčení, že za života pana Havla se o něj nikdo až tak nezajímal, zejména po odchodu z funkce, až po smrti jej náhle vynášejí do nebes a vyprávějí, jak byl úžasný. Ale musel zemřít (jak jinak u nás), abychom si uvědomili, co jsme ztratili. Hovořil o tom (svými slovy) historik Jaroslav Šebek.

Hovořili také pan Klaus, Pithart a ještě předseda Senátu. Projevy těchto lidí, kteří znali Václava Havla osobně a nyní uměli jeho jednání a myšlení jasně popsat, mne hluboce zasáhly. Jako jistě každého. Z úst těchto lidí to nebylo hloupé žvanění, jakého jsem byla v neděli na webech svědkem. Byla to jasná, jednoduchá a výstižná charakteristika Václava Havla. Bylo to opravdové vyjádření úcty. Podložené skutečnou znalostí toho člověka.

Překvapilo mne, že se v programu TV dokonce i nevěřící vyjádřil k tomu, jak je podivuhodně celá ta událost načasovaná. A co nám má říct právě v tomto čase. I o tom jsem psala na svém blogu.

Vůbec když v neděli skončilo to šílenství, kdy se k tomu vyjadřoval kdekdo, kdo Havla neznal, tak jsem si uvědomila, že pak už začalo probíhat pouze skutečně důstojné rozloučení s významnou osobností naší země. Už v tom bylo daleko více objektivity a skutečné úcty.

Ale byla jedna věc, kterou mi Bůh ukázal, že jsem neviděla úplně správně. Dnes mi informace do mé mozaiky doplnila dlouholetá přítelkyně Václava Havla, paní Anna Šabatová. Hovořila v TV24 o stejné věci jako já psala na blogu - o období, kdy se rozešly cesty Václava Havla a Václava Klause a proč. Hovořila o tom, jak se ten Havlův "směr intelektuálního snílkovství" (její pojmenování) rozešel se striktním požadavkem prosazování moci pana Klause a Zemana. S jejich ryzím pragmatismem. Jak pan Havel viděl, že situace se obrací špatným směrem, ale už s tím nic nemohl udělat. Protože jeho pravomoci pak byly záhy omezeny.

Co jsem z toho všeho pochopila, že bylo špatně? Že obě cesty - jak Havlova, tak Klausova a Zemanova byly špatně. Jedině spojením obou ve vyvážený celek jsme mohli dosáhnout lepšího cíle.

Já to sice svými slovy napsala, ale co mi Bůh ukázal jasně, bylo to, že za nenastoupení nové cesty mohly OBĚ zúčastněné strany. Nikoli pouze pan Havel, jak já se celá léta domnívala a také tak napsala. Protože něco tenkrát odmítl.

A tak se musím tímto dodatečně panu Havlovi omluvit za to, že jsem jej obvinila z toho, že za nepovedný polistopadový vývoj může hlavně on. Udělala jsem v podstatě totéž co ti, co jej vynášeli do nebes jako spasitele. Jenom v opačném smyslu.

Celé toto Boží ponaučení i vyprávění lidí v TV se mne velmi, velmi dotkly. Nesmírně silně jsem si znovu uvědomila, jak je ten náš národ v zoufalé situaci, jak jsme ubozí v té naší ignoraci kvalitních žijích lidí a oslavování mrtvých. Jak jsme ubozí v tom nepravdivém obraze, který o lidech i našich dějinách celá léta vytvářejí média a my to slepě přejímáme. A ptala jsem se úplně stejně jako ten student na jednom webu: Proč jsem o tom nic nevěděla? (já, jeho téměř současník!) Překvapený

Moc bych si přála, aby si náš národ, naši politici, média ... vzali z těchto skutečně silných událostí stejně silné ponaučení a změnili své vztahy k žijícím lidem a současně informovali pravdivě o situaci v zemi i na politické scéně. Aby my, jako "obyčejní lidé" jsme byli schopni vidět díky objektivním informacím, co se skutečně děje. Nikoli, aby pro množství informací o intrikách a nesmyslech jsme úplně přehlídli to podstatné, co běží v pozadí. Přesně tak, jako se to stalo tehdy po listopadu, kdy pro šarvátky a intriky na politické scéně jsme si nebyli schopni nějak všimnout, co se to děje a tak výhybka naší cesty byla nenápadně přesměrována. Dnes ta situace na politické scéně je úplně stejná. Co se šarvátek týče. Takže by bylo dobré začít vidět zřetelně, co se to nenápadně v pozadí rýsuje...a kdo je kdo.

A my "obyčejní lidé" bychom si mohli konečně uvědomit, kdo jsme, jak jednáme a rozhodnout se, že s tím skončíme. Jako národ jsme sami ze sebe silně znechuceni, ale přitom ten národ jsme MY. MY si musíme každý z nás zamést před vlastním prahem a začít žít slušněji. A chovat se k druhým slušněji. S tím máme vážně velký problém.

Vím, že jsme všichni teď pod silným dojmem silných událostí. Nezasáhlo to jenom mne. Ale nestálo by za to se zamyslet nad tím, že kdyby si každý z nás dal tu práci a něco ve svém životě změnil, tak za nějaký čas by se mohl stát zázrak a my bychom mohli být na sebe jako národ dokonce hrdi? Nestalo by se to přes noc, ale stalo by se.

A teď zpráva pro tebe Malkieli: Usmívající se

Ptal ses mne včera, co bych já dělala v situaci pana Havla tenkrát? Řešit nějaký problém v minulosti mi však přišlo jako ztráta času.

Podobnou otázku jsem však k mému překvapení dostala dnes i od Boha! Překvapený On se mne ale zeptal, co bych dělala, kdybych já se DNES dostala do situace jako pan Havel tenkrát po svém zvolení?

Teď večer, když jsem si všechny informace dnešního dne v klidu srovnala v hlavě, musím říct, že totéž, o co usiluju vlastně pořád: měnit myšlení lidí podle Božích měřítek. Mít Boží řád jako samozřejmý životní standard.

Není jiná cesta, jak nastolit "lepší společnost", než naučit žít lidi podle Božích norem, podle Božího řádu, kde je vlastně návod do každé situace. Nikoli jako nepohodlný, povinný, psaný zákon, ale jako jasné pochopení, že žít slušně a ohleduplně je lepší, než si být navzájem odporní. A bát se jeden druhého. Nemít naději do budoucna.

A pak teprve z takovýchto lidí mohou být vybráni kvalitní politici, kteří budou nejenom o morálce mluvit v TV, ale také ji žít. I když je nikdo třeba nevidí.

Ale tato cesta není možná bez Boha.

Neexistuje cesta, jak změnit společnost k lepšímu "shora". Politici s různými charaktery nemohou nastavit kvalitní a čestná pravidla. Stejná pro všechny! Usmívající se Nemohou vytvořit něco, co sami nemají a neznají.


Ostatně i k mému překvapení jsem zjistila, že Václav Havel si rovněž myslel, že máme problém v tom, že jsme ateisté, kteří se soustředí hlavně na tady a teď. Tady máte jeho vzkaz:


 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 killcrazymiss killcrazymiss | Web | 22. prosince 2011 v 0:15 | Reagovat

Článek jsem přečetla celý a i kddyž nějaké části (ty s Bohem, ale nechci to pitvat) moc nechápu, souhlasím  s tebou.

2 zorka zorka | Web | 22. prosince 2011 v 0:23 | Reagovat

Máš můj obrovský obdiv! Že jsi to přečetla celé. :-) Nevadí, že jsi ty věci o Bohu moc nepochopila, stačí, když pochopíš aspoň to ostatní. :-)

3 Malkiel Malkiel | Web | 22. prosince 2011 v 0:43 | Reagovat

Ano, tento článek se mi už líbí více. Pod ten bych se snad i mohl podepsat. ;-) Podstatou toho původního rozporu bylo, že z tvého článku vyplývalo, jako kdyby Václav Havel byl nějakým rozhodovacím článkem v naší zemi. Což ovšem ze své prezidentské funkce podle ústavy nemohl být. Prezident v našem politickém systému může být pouze morální autoritou a jakýmsi spojovacím článkem mezi lidmi a skupinami s odlišnými názory. A této funkce se myslím Václav Havel zhostil velmi dobře.
České hurávlastenectví je pro tento národ typickým fenoménem a je s ním třeba počítat při každé významnější situaci, která se nějak týká národa a národního cítění. Viz tradiční poskakování po náměstích při vyhraném fotbalovém či hokejovém zápase, doprovázené pokřikem "Kdo neskáče není Čech". Jsem docela rád, že nyní někdo nepřišel s pokřikem "Kdo neskáče není Havel".
Ale takový už tento národ prostě je. Respektive určitá část tohoto národa. V každém případě je mi však příjemnější třeba i poněkud přehnané vyjadřování soustrasti a smutku, než řada vysloveně nechutných urážek na adresu právě zesnulého člověka, nezávisle na tom, jestli byl prezident, nebo jen obyčejný člověk. Notabene od lidí, kteří zjevně ani nemají ponětí, co obnáší funkce prezidenta u nás a co pan Havel ve skutečnosti vykonal. A navíc mají zcela mizivé informace o historii všeobecně. Jako například jeden respondent, který u mně na blogu prohlašoval, že za tisíce mrtvých, tisíce sirotků, hromadné hroby a rozvrácenou zemi v bývalé Jugoslávii může Havel, protože schválil "humanitární bombardování" Jugoslávie.
Jen by mně zajímalo, kde jsem co překroutil. O_O

4 Malkiel Malkiel | Web | 22. prosince 2011 v 0:47 | Reagovat

P.S. A že těch výkřiků, co všechno Havel rozkradl a rozdal, jaký to byl darebák, nebo že konečně chcípnul, proběhlo na blogu i na jiných fórech dost. ;-)

5 zorka zorka | Web | 22. prosince 2011 v 1:08 | Reagovat

Lidi, můžete mi říct, proč ještě nespíte v tuto noční hodinu? ??? U vás je ještě o hodinu více! :-)

6 King Rucola King Rucola | Web | 22. prosince 2011 v 1:36 | Reagovat

Mila Zorka, je cas vianocny, neviem presne, co to znamena pre Vas tam v Manchestri. Vidim ale, ze Tvoja viera je daleko silnejsia nez moja. To Ti trochu zavidim. Kopa problemov je vierou vyriesena. Nehovori sa, ze viera hory prenasa? ;-) Malkielovi musim znovu a znovu gratulovat, ako bravurne zvladne kazdu situaciu, raz humorne, raz smrtelne vazne, ale vzdy presne. Ved dokonca aj Boh kladie tie iste otazky na tazko skusanu Zorku ako Malkiel! To uz skutocne nieco znamena. To svedci o niecom velikom! ;-) Este raz: Doba vianocna, sviatky pokoja a mieru, radosti a pre niektorych aj nadeje. Nadeje do buducnosti, hoci pochybujem, ze taky stav vobec existuje, ved kym to len napisem, je to uz minulost. Ani ta sa mi nezda byt existentna, ved je minula, ako jej nazov hovori, cize prec, stratena. To prislovie: Nikdy nevstupis do tej istej rieky... :-D
PS Ked som sa ucil "krasne pismo", tak sme malovali basnicku slavneho cinskeho basnika Li Po. Koncila slovami: ..."jen pismena jez tady maluji jsou vecna", tak co ja viem... ;-) :-)

7 Zorka Zorka | Web | 22. prosince 2011 v 2:10 | Reagovat

Můžete mi, prosím, vysvětlit, proč někdy se mi zobrazí při odpovědi moje srdíčková ikonka a někdy jiná? Jak to děláš, Malkieli, že ty máš tu svou pořád? O_O

8 Malkiel Malkiel | Web | 22. prosince 2011 v 3:37 | Reagovat

[7]: To bude asi tím hovniválem. Hovnivál je prostě neměnná jistota. :D  :D
[Smazaný komentář] Já střídavě stárnu a mládnu. Když se ráno probudím, tak se cítím na 80, v poledne se cítím na 40 a večer na 20. Jenže jdu spát a zase je mi 80. :D Proto tak dlouho ponocuju, abych si užil té dvacítky. ;-)  :D

9 King Rucola King Rucola | Web | 22. prosince 2011 v 7:30 | Reagovat

[8]:Ja som zase tak nerozvazny, ze rano vyskocim, zabudajuc na uctihodny vek a toto opmenutie reality ma zase zrazi na "Boden der Realität", heknem namiesto meditacie a zeniem sa do sveta. Ale zeniem je asi len "Wunschdenken". Skoro sa plazim, v lepsom pripade pokrivkavam, ako ten dedacek, co ulovil srnku a na otazku, ze ako to urobil, ked nevidi, nepocuje a ruky sa mju trasu, odpovedal: "Ja som tu srnku ustval." Cize tiez skor na 80! :D

Potom odmietam ist spat, aby som nezivil toho brata smrti, totiz spanok a nemusel zase zazivat to sklamanie na druhy den rano. Fyzicku spotrebu spanku si odbavujem pocas soferovania, nielen ked stojim na cervnenu. ;-)

Aby som sa citil ako desatrocny, tak fajcim, vtedy som s tym zacinal, teraz som uz majster! Pretoze som este fajciacu mrtvolu nevidel, cigaretu (predtym, ked som to este zvladol a fajku v hube uniesol aj fajky) z huby radsej nevypustam. ;-)

Preto ani spat nechcem, resp. nesmiem ist, lebo tie prepalene diery v pyjame zaujimaju dokonca susedky, ked idem k postovej schranke. :-D Lebo v spanku som sa pokusal nespocetne velakrat o nedobrovolne sebaupalenie... :-D

10 KeTe KeTe | Web | 22. prosince 2011 v 10:09 | Reagovat

Strašně krásný des :)

11 týna týna | Web | 22. prosince 2011 v 10:48 | Reagovat

hezkej článek ;)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama