Den 15

8. ledna 2012 v 23:07 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA JE UCTIVÁ-

___________________________________________________________________________________________________________________
Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu,
protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života.
(1 Petr 3:7)

V naší řeči existují některá slova, která mají velmi silný význam. Kdykoli je použijeme, je s nimi spojena atmosféra respektu a úcty. Tato slova nikdy neztrácejí svoji nadčasovou kvalitu, úroveň a důstojnost. Na jedno z těchto slov se soustředíme dnes. Je to slovo úcta.

Ctít někoho znamená projevit vůči němu respekt, úctu a vysoké ocenění a jednat s ním jako s někým zcela jedinečným, kdo má ohromnou hodnotu. Když s takovýmto člověkem mluvíte, snažíte se ve své řeči být jasní a srozumitelní. Jste zdvořilí a slušní. Když takovýto člověk mluví k vám, berete jej vážně a jeho slovům přisuzujete velkou váhu a význam. Když vás takovýto člověk o něco požádá, tak mu, je-li to jen trochu možné, vyhovíte, a to prostě jen z úcty k tomu, kým je.

Bible nám říká, že máme "ctít" svého otce a svou matku, a že také máme mít úctu k těm, kteří zastávají nějakou autoritu ve společnosti. Je to výzva k uznání pozice či hodnoty někoho druhého. Úcta je vznešené slovo.

To platí zvláště v manželství. Ctít svého partnera znamená poskytnout mu plnou pozornost, nemluvit k němu zpoza otevřených novin nebo s jedním okem na televizi. Když se tvoří rozhodnutí, které má ovlivnit oba z vás či celou vaši rodinu, poskytnete hlasu a názoru vašeho partnera stejnou závažnost, jakou přisuzujete názoru vlastnímu. Máte respekt k tomu, co váš partner má na srdci a co by vám rád sdělil. Váš partner je prostě pro vás důležitý a berete jej vážně - a ze způsobu, jakým s ním jednáte, to také může rozpoznat.

Avšak existuje ještě jedno slovo, které nás uvádí do vyšších sfér, slovo, které často není s manželstvím nijak spojováno, ačkoli jeho význam není možné docenit. Je to slovo, které vlastně vytváří základnu pro úctu a vyjadřuje onen vlastní důvod, proč svému manželovi či manželce prokazujeme úctu a proč o nich máme vysoké mínění. Je to slovo svatý.

Říci, že váš partner vám má být "svatý" neznamená, že je dokonalý. Svatost znamená, že je někdo oddělen pro vyšší účel - již není všední či každodenní, ale je speciální a jedinečný. Člověk, který se pro vás stal svatým, má ve vašem srdci místo, o které jej nemůže připravit nikdo jiný. Tento člověk je pro vás posvátný. Je to člověk, kterého je třeba ctít, velebit a bránit.

Některá nevěsta podobným způsobem zachází se svými svatebními šaty. Poté, co je měla na sobě o svatebním dni, vloží je do ochranného obalu a pak jim vyčlení zcela zvláštní místo, oddělené od jejích běžných šatů. V těchto šatech jí nepotkáte, když bude pracovat v kuchyni nebo když se vypraví na procházku do města. Její svatební šaty pro ni mají hodnotu samy o sobě. V tomto smyslu jsou pro ni svaté či nedotknutelné.

Když dva lidé uzavřou sňatek, každý z nich se pro toho druhého stává "svatým" tím, že vstoupili do "posvátného svazku manželského". To znamená, že neexistuje žádný jiný člověk na světě, který by se měl stejnou měrou těšit z vaší větné oddanosti a něžné laskavé péče. Vztah manželů k sobě navzájem není srovnatelný s žádným jiným vztahem. Svoji fyzickou intimitu sdílíte pouze s vaší manželkou, pouze s vaším manželem. S tímto člověkem budujete svůj domov. S tímto člověkem přivádíte na svět a vychováváte své děti. Vaše srdce, vaše vlastnictví, samotný váš život musí být zahrnut do tohoto speciálního jedinečného svazku, který sdílíte pouze s tímto člověkem.

Prožíváte to takto ve svém manželství? Řekl by váš partner o vás, že jej ctíte a respektujete? Považujete jej za někoho zcela jedinečně pro vás odděleného od ostatních? Máte o něm vysoké mínění? Je pro vás svatým?

Možná, že to takto necítíte, a možná, že to tak je z pochopitelných důvodů. Možná, že byste si přáli, aby někdo zcela cizí měl někdy možnost být svědkem toho, s jakým pohrdáním s vámi váš manžel či vaše manželka někdy jedná, aby se tak sám či sama takto ztrapnila tím, když by veřejně vyšlo najevo, kým skutečně je a jak se k vám někdy za zavřenými dveřmi chová.

Avšak toto není postoj lásky. Láska má k druhému úctu i tehdy, když je odmítána. Láska s milovaným člověkem jedná jako s někým, kdo je jedinečný a svatý, dokonce i tehdy, když nevděčnost je vše, co se jí za to dostává.

Je samozřejmě skvělé, když si manželskou úctu prokazují oba partneři navzájem a následují tak biblické přikázání "vroucně se navzájem milujte" a "v uctivosti předcházejte jeden druhého" (Římanům 12,10). Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni... (Židům 13,4).

Avšak jestliže vaše pokusy prokazovat úctu nenacházejí příslušnou odezvu i z druhé strany, je třeba, abyste stejnou úctu tomu druhému prokazovali i nadále. To je tím, čeho je schopná odvážit se láska - říci: "Ze všech vztahů, které mám, tohoto našeho vztahu si budu vážit nejvíce. Ze všech věcí, které jsem ochotný či ochotná obětovat, nejvíce obětuji pro tebe. Se všemi tvými selháními, hříchy, omyly a chybami - minulými i současnými - stále jsem rozhodnut či rozhodnuta milovat tě a mít k tobě úctu."

Právě toto ze způsob, jakým připravíte atmosféru pro to, aby se láska mohla znovu rozhořet. Právě tímto způsobem vedete své srdce k tomu, abyste svého partnera znovu začali skutečně milovat. A právě tímto je úcta nádherná.

DNEŠNÍ ÚKOL
Vyber si nějaký způsob, jakým svému manželovi či své manželce prokážeš úctu a respekt tak, že se to bude vymykat vaší běžné rutině. Může to být tím, že jí přidržíš dveře. Že mu pomůžeš s odkládáním obleku. Může to být nový způsob, kterým budeš naslouchat a mluvit při vzájemné komunikaci. Prostě svému partnerovi ukaž, že je ti v tvých očích drahý a vzácný.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Jaký způsob sis vybral(a) k tomu, abys svému partnerovi prokázal(a) úctu? Jak to dopadlo? Jaké jsou některé z dalších způsobů, kterými mu můžeš prokázat úctu v následujících dnech?
_________________________________________________________________________________________________
Způsobím, že budou vážení a nebudou bezvýznamní. (Jeremjáš 30,19)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama