Den 19

12. ledna 2012 v 22:09 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA NENÍ V LIDSKÝCH SILÁCH -

___________________________________________________________________________________________________________________
Milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. (1 Jan 4,7)

Cesta, ke které vás zve tato kniha Výzva lásky, je založena na jednom tajemství. A ačkoli se toto tajemství doposud na naší dosavadní cestě hlásilo o slovo spíše skrytě a nepřímo, možná, že ve vás i tak postupně hlodalo jisté podezření. Nyní, jsou věci již tak daleko, že jste toto tajemství schopni objevit již sami, i když možná ještě nevíte, jak jej přesně vyjádřit.

Ono tajemství je následující: Bezpodmínečné lásky (lásky ve smyslu agapé) nejste schopni sami ze svých vlastních sil. Takováto láska je nemožná. Přesahuje vaše možnosti. Přesahuje jakékoli vaše možnosti.

Možná, že se vám podařilo nějakým novým způsobem vyjádřit vůči vašemu partnerovi určitou laskavost a nezištnost, možná, že jste se naučili být k němu o trochu pozornější. Avšak milovat někoho skutečně nesobecky a bezpodmínečně, to je přeci jen ještě něco o dost jiného.

Jak tedy můžete zvládnout někoho takto milovat? Ať se vám to líbí nebo ne, láska ve smyslu agapé není něčím, co by bylo možné zvládnout. Je to něco, čeho je schopný pouze Bůh. Avšak díky Jeho obrovské lásce k vám - a lásce k vašemu partnerovi - se Bůh rozhodl svoji lásku vyjadřovat právě skrze vás.

Tomu ovšem přesto nemusíte ještě věřit. Můžete být přesvědčeni, že při dostatečně tvrdé práci a nasazení byste byli tuto bezpodmínečnou, dlouhodobou, obětující se lásku nakonec schopni ve svém srdci vyprodukovat. Chcete prostě věřit tomu, že tato láska je skryta někde ve vás.

Avšak kolikrát vaše vlastní láska selhala v tom, aby vás ochránila před lhaním, žádostivostí, přehnaným reagováním, před špatnými myšlenkami a odsuzováním onoho člověka, kterému jste před Bohem přísahali, že jej budete milovat po celý zbytek svého života?

Kolikrát se vaše vlastní láska ukázala být neschopnou ovládnout váš hněv? Kolikrát vás vaše vlastní láska motivovala k odpuštění nebo k tomu, abyste nějaký dlouhodobý spor dovedli do pokojného konce?

Právě tato a jim podobná selhání ukazují na hříšnou situaci, ve které se nachází celé lidstvo. Nikdo z nás není schopný dostát Božím požadavkům (Římanům 3,23). Všichni se v hloubi srdce projevujeme jako sobečtí lidé, plní záště a pýchy. A pokud se nestane něco, co nás očistí od těchto hříšných sklonů, budeme stále před Bohem stát jako ti, kdo propadli smrti (Římanům 6,23). Proto také, jestliže nemáte v pořádku svůj vztah s Bohem, nemůžete skutečně (plně) milovat ani svého partnera, protože Zdrojem této lásky je sám Bůh.

Nemůžete dávat druhému něco, co sami nemáte. Nemůžete čerpat z vnitřních rezerv a zdrojů, které tam prostě nejsou. Stejně jako nemůžete někomu dát milion dolarů, když ten milion nemáte, nemůžete dávat druhému lásku ve větší míře, než prožíváte vy sami. Můžete se o to pokusit, ale nutně při tom musíte selhat.

A tak ta špatná zpráva je tato: Láska, která je schopná přestát jakýkoli tlak a problémy, je pro vás nedosažitelná, pokud ji hledáte pouze v sobě samých. Potřebujete někoho, kdo by vám takovouto lásku nejprve daroval.

"Láska je z Boha" (1 Jan 4,7). A pouze ti, kteří této lásce dovolili, aby vstoupila do jejich srdcí skrze víru v Jeho Syna Ježíše - pouze ti, kteří přijali Ducha Kristova skrze víru v jeho smrt a vzkříšení - jsou schopni se napojit na skutečnou moc lásky. "Beze mne," říká Ježíš, "nemůžete činit nic" (Jan 15,5).

Avšak Ježíš také řekl: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. (Jan 15,7). Bůh slíbil, že bude skrze svého Ducha přebývat ve vašich srdcích skrze víru, takže můžete "poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží" (Efezským 3,19).

Jestliže se odevzdáte Kristu, jeho moc může působit skrze vás. Dokonce i ze svých nejlepších sil nejste schopni dostát Božím standardům. Avšak Bůh je "mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet" (Efezským 3,20). Toto je způsob, jakým můžete milovat svého partnera.

A tak toto znepokojující tajemství - jakkoli to může na první pohled vypadat poraženecky - má svůj šťastný konec pro ty, kteří se přestanou bránit a otevřou se lásce, kterou má Bůh pro ně připravenou. To znamená, že tato láska, kterou Bůh "vylil do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán" (Římanům 5,5), je nám vždy k dispozici - pokaždé když se rozhodneme se jí podřídit.

Vy sami prostě toho nebudete schopni bez Něj.

Možná, že jste Kristu nikdy nedali své srdce, avšak dnes vnímáte, že vás k sobě přitahuje. Možná, že poprvé začínáte chápat, že i vy sami jste porušili Boží přikázání, a že vaše hříchy vám brání Jej poznat. Avšak Písmo říká, že když budete činit pokání tím, že se odvrátíte od svých hříchů a obrátíte se k Bohu, On je ochoten vám odpustit kvůli oběti, kterou Jeho Syn přinesl na kříži. Ježíš vám stále nadbíhá a uchází se o vás, ne aby vás zotročil, ale aby vás osvobodil, abyste mohli přijmout Jeho lásku a odpuštění. Pak tuto lásku také můžete sdílet s tím člověkem, kterého jste povoláni milovat tím nejjedinečnějším způsobem.

Možná, že již v Krista věříte, avšak přiznáváte si, že jste se ze společenství s Bohem vzdálili. Již dlouho nečtete Jeho slovo, již dlouho se nemodlíte, možná že již dlouho ani nejste v církvi. Láska, kterou jste dříve cítili jakoby proudit ve svých žilách, se kamsi rozplynula a nahradila jí jakási podivná apatie.

Pravdou ovšem je, že bez Něj nejste schopni žít a bez Něj nejste schopni ani milovat. Avšak to, co On je schopný učinit ve vašem manželství, jestliže do Něj vložíte svoji důvěru, to přesahuje každou vaši nejbarvitější představu.

DNEŠNÍ ÚKOL
Podívej se zpátky na úkoly, které ses snažil či snažila plnit během posledních dní. Byly tam některé, které se ti zdály být nesplnitelné? Pochopil či pochopila jsi svoji hlubokou potřebu, aby Bůh proměnil tvé srdce, a tak aby ti daroval schopnost skutečně milovat? Požádej Boha, aby ti ukázal, kde si s ním stojíš, a pros jej za sílu a milost, abys urovnal či urovnala svoji cestu k věčnému cíli.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Co věříš, že ti Bůh říká? Co se děje ve tvém srdci? Vnímáš jakýsi neklid, který tě znovu a znovu ukazuje na Boha? Jaké rozhodnutí jsi udělal(a) jako odpověď na tento neklid?
____________________________________________________________________________________________
"U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno." (Matouš 19,26)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama