Den 21

14. ledna 2012 v 21:36 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA JE SPOKOJENÁ V BOHU -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Hospodin tě povede ustavičně, nasytí tvou duši i na vyprahlých místech." (Izajáš 58,11)

Den 20 byl v cyklu "Výzva lásky" jeden z klíčových - a možná, že se klíčovým stal i pro váš osobní život a vaše manželství. Tváří v tvář jste se zde setkali s očividnou potřebou každého lidského srdce. A možná, že jste si vůbec poprvé uvědomili, jak je tato potřeba ve skutečnosti osobní. Mohli jste pochopit, že nic z vaší zásobárny talentů a dovedností není samo o sobě schopné spravit škodu, kterou v našich životech zanechává hřích, a že Ježíš je tím Jediným, kdo nám může poskytnout vše, co nám do té doby chybělo. Jestliže jste jej přijali ve víře a jestliže jste mu svěřili svůj život, aby jej řídil a vedl, pak Duch svatý působí ve vašem srdci a obnovuje jej. Jeho moudrost, milost a moc se nyní může rozprostřít do všeho, co děláte a prožíváte. V neposlední řadě včetně vašeho manželství.

Avšak ať už je toto něco, co jste ve svém životě objevili zcela nově, nebo naopak se Ježíše snažíte následovat již po nějaký čas, je dobře, abyste si nyní připomněli jednu důležitou věc: Boha potřebujete každý všední den. To není pouze nějaká dočasná víkendová nabídka. Jen On sám vás může uspokojit i v situacích, kdy vše ostatní vás zklame.

Váš manžel se vrátí pozdě domů. Zase. Avšak Bohu můžete vždy důvěřovat, že naplní svá zaslíbení.

Každý den vkládáte nějaká svá očekávání do svého partnera. Někdy je naplní. Někdy ne. Avšak váš partner nebude nikdy schopen zcela uspokojit všechny vaše požadavky, které na něj kladete - částečně proto, že některé z vašich požadavků jsou nerozumné, částečně proto, že váš partner je pouhý člověk, který nutně selhává.

Avšak s Bohem to je jiné. A ti, kteří se na něj každý den naprosto spoléhají v naplňování svých skutečných životních potřeb, časem zjistí, jak On je spolehlivý.

Je váš partner schopný vám darovat vnitřní pokoj? Ne. Avšak Bůh ano. "O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši" (Filipským 4,6-7).

Může váš partner zařídit, abyste byli spokojeni nezávisle na tom, co těžkého se vám v životě přihodí? Ne. Avšak Bůh ano. "Umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mne posiluje" (Filipským 4,12-13).

Ve vašem životě existují potřeby, které může plně uspokojit jen Bůh. Ačkoli váš partner je schopný - aspoň někdy - naplnit některé z těchto požadavků, pouze Bůh je schopný naplnit je všechny. Vaši touhu po lásce. Vaši touhu po přijetí. Vaši touhu po radosti. Je načase přestat od někoho nebo od něčeho očekávat, že tito lidé či tyto věci budou schopné udržovat vás fungujícími a naplněnými non-stop. Toho je schopen pouze Bůh, když se učíte se na něj spolehnout. Avšak On to chce dělat svým vlastním způsobem. "Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši" (Filipským 4,19).

Tyto touhy po lásce, pokoji a přijetí jsou reálné. Nikdy nechce říct, že byste je neměli mít. Ale místo toho, abychom své naděje vkládali do věcí, které jsou přinejlepším nespolehlivé a proměnlivé, do vašeho zdraví, do vašich peněz, dokonce i do citů a nejlepších úmyslů vašeho partnera, měli bychom je místo toho vkládat především do Boha. On je ten jediný ve vašem životě, který se nemůže změnit nikdy. Jeho věrnost, Jeho pravda a Jeho zaslíbení vůči Jeho dětem budou trvat navždy. Proto jej potřebujete hledat každý den.

Naším jediným důvodem, proč to neděláme, je nejspíše to, že Bohu ve skutečnosti nedůvěřujeme, že nás může zahrnout vším, co potřebujeme. A přeci Bible říká: "Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce." (Žalm 37,4). Jestliže jej hledáme přede vším ostatním, jestliže jej milujeme nade vše ostatní, jestliže si ze vztahu s ním uděláme naší nejvyšší prioritu, On nám slibuje, že nás bude zahrnovat vším, co skutečně potřebujeme - což je ve skutečnosti také vším, je nás schopné uspokojit.

Ježíš jednou mluvil se ženou u samařské studny, se ženou, která se snažila uspokojovat své potřeby skrze sérii nepodařených vztahů. Když přicházela ke studni, měla prázdný jak svůj život, tak džber na vodu. Přicházela se zlomeným a okoralým srdcem, a přesto stále se zoufalou touhou. Avšak v Kristu nalezla to, co nazvala "živou vodou" či "vodou života" (Jan 4,10) - pramen, který nebyl určen jen pro utišení současné žízně. To, co Ježíš této ženě nabídnul, byl nápoj uspokojující žízeň duše, který nikdy nevysychá a nikdy nepřestane osvěžovat. A to je také to, co je k dispozici i vám každé ráno při východu slunce a každý večer před usnutím, a to nezávisle na tom, jaký je váš partner či co vám zase provedl.

Bůh se vám nabízí k dispozici každý den. Se vším, co potřebujete.

DNEŠNÍ ÚKOL
Dnes zvlášť dbej na to, aby sis udělal či udělala čas na modlitbu a četbu Bible. Pokus se přečíst si každý den kapitolu z knihy Přísloví (je jich v ní 31 - zásoba na celý měsíc), nebo kapitolu z evangelií (Matouš, Marek, Lukáš, Jan). Při této četbě se ponoř do lásky a zaslíbení, které pro tebe Bůh má. To přispěje ke tvému růstu na cestě s Ním.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Jak myslíš, že trávení každodenního času s Bohem promění tvoji situaci a perspektivu? Jak můžeš Bohu vyhradit větší část svého dne?
___________________________________________________________________________________
"Otvíráš svou ruku a napájíš přízní všechno živoucí" (Žalm 145,16)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama