Den 22

15. ledna 2012 v 21:00 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA JE VĚRNÁ -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina." (Ozajáš 2,22)

Pro nás křesťany je láska základem celé naší identity. Naše duchovní znovuzrození mohlo proběhnout protože "Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" (Jan 3,16).

Když Ježíše požádali, aby objasnil, které z přikázání je největší ze všech, odpověděl: "Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého" (Lukáš 10,27).

Naše láska k sobě navzájem je pokládána za to, podle čeho nás druzí rozpoznají jako Ježíšovy učedníky (srov. Jan 13,35). Je kořenem a základem naší existence (srov. Efezským 3,17) a máme si ji vzájemně vyjadřovat s vroucností a vytrvalostí (srov. 1 Petr 4,8). Vzájemná láska je kvalitou, která se v nás má rozhojňovat, kterou máme stále víc a více oplývat (srov. 1 Tesalonickým 3,12), stávat se v ní stále lepší a stále více nás má určovat.

A tak jestliže láska je tím, k čemu jsme byli stvořeni, abychom ji sdíleli s druhými, pak je vhodné se zeptat, co děláte, když je vaše láska odmítnuta? Jak to zvládáte, když ten, kterému jste zaslíbili celý svůj život, přestane přijímat vaši lásku, k jejímuž sdílení jste byli povoláni?

Příběh proroka Ozeáše je jedním z nejpozoruhodnějších příběhů v celé Bibli. Proti vší logice a slušným mravům, Bůh jej vyzval k tomu, aby se oženil s prostitutkou. Chtěl tak skrze Ozeášovo manželství ukázat, jak nebeská bezpodmínečná láska vůči nám vypadá. Ozeášovo spojení s Gomerou přivedlo na svět tři děti, avšak, jak bylo možné očekávat, tato žena, která si před tím na živobytí dlouho vydělávala nemorálně, nebyla spokojena s tím, že by měla být věrná jednomu jedinému muži. A tak Ozeáš se musel vyrovnat se zlomeným srdcem a s pohanou způsobenou tím, že jej opustila žena.

On ji miloval, ale ona jeho lásku zavrhla. Velmi se spolu sblížili, ale ona mu nyní byla nevěrná a odmítla jeho lásku kvůli požitku úplného cizince.

Čas ubíhal a Bůh k Ozeášovi promluvil znovu. Řekl mu, aby šel a znovu potvrdil svoji lásku k této ženě, která mu byla opakovaně nevěrná. V té době se právě dostala do ještě hlubší bídy a byla prodána jako otrokyně. Avšak Ozeáš ji vyplatil na svobodu a přivedl si ji opět domů. Ano, tato žena se k jeho lásce stavěla s pohrdáním. Věrolomně zacházela s jeho srdcem. Avšak on ji přijal zpět do svého života a vyjádřil jí tak bezpodmínečnou lásku.

Tento příběh je pravdivý, ale zároveň byl použit jako ilustrace Boží lásky k nám. Bůh na nás vylévá svoji přízeň bez jakéhokoli omezení, ačkoli my si toho často vůbec nevšímáme. Někdy jsme jednali velmi nestydatě a považovali jsme Boží lásku za něco, co se nám jenom plete do života, jakoby nám bránila v tom, co skutečně chceme. Mnoha způsoby jsme již Boha odmítli - dokonce i poté, co jsme přijali jeho dar věčné spásy - a on nás i přesto stále miluje. Stále nám zůstává věrný.

Ovšem i když Bůh miluje věrně a bezpodmínečně, nebrání mu to, aby nás za naše pohrdání jeho láskou nevolal k zodpovědnosti. Za naše odmítnutí platíme často vyšší cenu, než si vůbec uvědomujeme. A přeci se On vždy znovu rozhodne odpovědět s milostí a slitováním. "V něm máme vykoupení skrze jeho krev - odpuštění přestoupení podle bohatství jeho milosti" (Efezským 1,7). V Ježíši máme model toho, co dělá odmítnutá láska. Zůstává věrná.

Ježíš nás k tomuto druhu lásky povolal v úryvku zvaném Horské kázání. "Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří" (Lukáš 6,27-28).

"A jestliže milujete ty, kteří milují vás, jakou máte zásluhu? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. A jestliže činíte dobře těm, kteří činí dobře vám, jakou máte zásluhu? I hříšníci dělají totéž" (Lukáš 6,32-33).

"Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým" (Lukáš 6,35).

Když jste se na své budoucí manželství dívali od svého svatebního oltáře, nikdy vás ani ve snu nenapadlo, že ten člověk, se kterým jste právě vstoupili do manželství, by se pro vás později mohl stát v určitém smyslu "nepřítelem", tedy někým, koho budete mít milovat úkonem téměř totální oběti. A přece se v manželství stává až příliš často, že se vztah mezi partnery scvrkne až na tuto rovinu. Dokonce až k bodu zrady, nebo, bohužel i nevěry.

Pro mnohé je toto začátkem konce. Někteří na to reagují tím, že vše rychle ženou k tragickému rozvodu. Jiní, snažíce se chránit spíše svoji pověst než své vlastní štěstí, se rozhodnou nechat tuhle šarádu běžet dál. Avšak tito lidé se vůbec nesnaží tuto situaci vnitřně zpracovat a přijmout a o to méně se snaží něco dělat pro obnovu vzájemné lásky.

Toto ovšem není model pro Kristovy následovníky. Jestliže láska znamená být jako On, musí milovat i tehdy, když jsou její nabídky odmítány jako nechtěné. A aby vaše láska mohla být takováto, musíte začít Jeho láskou k vám.

Můžete darovat nezaslouženou lásku svému partnerovi, protože Bůh daroval nezaslouženou lásku vám - opakovaně, vytrvale. Láska je často nejasněji vyjadřována vůči těm, kteří si jí zaslouží nejméně.

Požádejte Boha, aby vás naplnil takovým druhem lásky, kterou může darovat jen On. A pak udělejte předsevzetí, že tuto lásku darujete dále svému partnerovi takovým způsobem, který odráží vaši vděčnost Bohu za to, že vás Bůh miluje. Toto je krása vykupující lásky. Toto je moc věrnosti.

DNEŠNÍ ÚKOL
Láska je rozhodnutí, ne pocit. Láska je započatá akce, ne reaktivní odpověď. Rozhodni se dnes, že zůstaneš věrný(á) svému závazku milovat, a to i v tom případě, když tvůj partner ztratil téměř veškerý zájem o to, aby tuto tvoji lásku přijímal. Vyjádři mu dnes svoji lásku těmito nebo podobnými slovy: "Miluji tě. Tečka. Rozhodl či rozhodla jsem se milovat tě i tehdy, když ty mně mojí lásku opětovat nebudeš."

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Proč je tato láska nemožná bez toho, že by ti Kristova láska pulzovala ve tvém srdci? Jak tě Jeho přítomnost v tobě uschopní k lásce, i když by tato láska byla primárně jednostranná?
___________________________________________________________________________________________
"Vyvolil jsem si cestu pravdivé věrnosti" (Žalm 119,30)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama