Den 24

18. ledna 2012 v 0:01 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA VS. ŽÁDOSTIVOST -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Svět pomíjí, i jeho žádostivost; kdo však činí Boží vůli, zůstává na věčnost." (1 Jan 2,17)

Adam s Evou měli v zahradě Eden k dispozici vše, co potřebovali. Měli společenství s Bohem i hlubokou vzájemnou intimitu. Avšak poté, co byla Eva svedena hadem, viděla zakázané ovoce a zaměřila na ně své srdce. Adam se k ní zakrátko přidal a oba, i přes Boží zákaz, jedli.

Takovýto je obvyklý proces: od očí přes srdce k činu. A pak následuje zahanbení a lítost.

I my jsme také dostali k dispozici vše, co potřebujeme k plnému, plodnému, obohacujícímu životu. "Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést" (1 Timoteovi 6,7). Avšak Bible v tomto verši pokračuje tím, že máme-li základní jídlo a oděv, pak máme být "spokojeni". A Ježíš slíbil, že tyto dvě věci budou vždy Božím dětem k dispozici (srov. Matouš 6,25-33).

Boží požehnání se však nezastavují u těchto základních potřeb a jdou mnohem dále, takže můžeme oprávněně s žalmistou říci: "Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek" (Žalm 23,1). Avšak podobně jako Adam a Eva, i my chceme stále více. A tak naše oči a srdce nasměrujeme k vyhledávání všech možných požitků tohoto světa. Snažíme se naplňovat své legitimní potřeby nelegitimními způsoby. Pro mnohé je to např. vyhledávání sexuálního naplnění skrze vztah s jiným člověkem nebo skrze pornografické obrazy vytvořené za účelem vyvolání zdání reálné osoby. My se na ně podíváme, náš pohled na nich ulpí a my pak fantazírujeme. Snažíme se být zdrženliví, ale jen zřídka se nám podaří odvrátit zrak včas. A jak jsou jednou zvědavostí polapeny naše oči, už se do toho zaplétá i naše srdce. A pak na základě této žádostivosti také jednáme.

Také můžeme prožívat nezdravou touhu po majetku, po moci nebo po uznání druhých. Vidíme, co mají druzí, a chceme to také. Naše srdce je pak svedeno k iluzornímu postoji: "Kdybych toto měl, byl bych šťastný." A nakonec se z toho zrodí i rozhodnutí onen předmět touhy také opravdu získat.

"Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby" (1 Timoteovi 6,9).

Žádostivost je opakem lásky. Spočívá v tom, že své srdce a touhu zaměříme k něčemu zakázanému. A pro věřícího je právě toto prvním krokem k rozvolnění vztahu s Pánem a s druhými. To proto, že v každém objektu naší žádostivosti - ať už to je touha po mladé spolupracovnici či nezdravý obdiv filmové hvězdy, dychtění po domu za deset milionů nebo po sportovním voze - je skryt zárodek lži. Tento člověk či tato věc, které vypadají, že nám slibují naprosté uspokojení, jsou spíše jako bezedná jáma nenaplněných tužeb.

Žádostivost má vždy tendenci k nekontrolovatelnému růstu. "Odkud jsou války a boje mezi vámi? Zdali ne z vašich rozkoší, které bojují ve vás?" (Jakub 4,1). Žádostivost ve vás vyvolá nespokojenost s vaší ženou či s vaším mužem. Rozněcuje ve vás hněv, ochromuje srdce a ničí manželství. Spíše než do plnosti vás nakonec dovede do prázdnoty.

Je na čase odhalit, čím žádostivost ve skutečnosti je - nezřízená touha po uspokojení, kterou může naplnit pouze Bůh. Žádostivost je jako varovná kontrolka na přístrojové desce vašeho srdce, která vás upozorňuje na to, že dostatečně nedovolujete Boží lásce, aby vás naplňovala. Jestliže vaše srdce a vaše touhy jsou zaměřeny na Boha, vaše skutky vás pak povedou k trvalé radosti, a ne k nekonečnému cyklu lítosti a odsuzování se.

"Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky Božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti" (2 Petr 1,3-4).

Jste již znaveni z toho, jak vás žádostivost stále obelhává? Již jste se unavili tím, že se znovu a znovu pokoušíte uvěřit, že zakázaná potěšení vás jsou schopná učinit trvale šťastnými a spokojenými? Pak začněte své oči zaměřovat na Boží slovo. Dovolte Jeho zaslíbením pokoje a svobody, aby se svým vlastním způsobem propracovala až do vašeho srdce. Denně přijímejte bezpodmínečnou lásku, kterou vám Bůh již jasně prokázal skrze kříž. Zaměřte se na to, abyste v sobě rozhojnili vděčnost za vše, co vám Bůh již daroval, místo toho, abyste volili nespokojenost.

Pak sami sebe shledáte tak naplněnými tím, co vám Bůh již daroval a co vám právě teď dává, že již nebudete hladovět po nějakém zplesnivělém jídle žádostivosti.

A zatímco jste v tomto postoji vděčnosti za Boží nepodmíněnou lásku, zaměřte své srdce opět také na vašeho partnera. "Ať je požehnaný tvůj pramen, raduj se z ženy svého mládí. Ta líbezná laň, ta půvabná srna, její prsy ať tě sytí v každé době, její láskou se opájej ustavičně. Proč by ses měl, můj synu, opájet cizí ženou, objímat klín cizinky? Vždyť cesty člověka jsou před očima Hospodina, on srovnává všechny jeho stezky" (Přísloví 5,18-21).

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska" (1 Jan 2,15). Žádostivost je tím nejlepším, co může nabídnout tento svět, avšak láska ti nabízí ten nejlepší život v tomto světě.

DNEŠNÍ ÚKOL
Skoncuj s tím právě teď. Identifikuj každý objekt žádostivosti ve svém životě a odstraň jej. Pojmenuj každou lež, které jsi skočil či skočila na lep honbou za zakázanými potěšeními, a odmítni ji. Žádostivosti nesmíš dovolit ani to, aby bydlela někde na okraji tvého života, v "pokoji pro hosty". Musí být zabita a zničena - ještě dnes - a nahrazena spolehlivými Božími sliby a tvé srdce naplněno Boží dokonalou láskou.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Co jsi ve svém životě identifikoval(a) jako oblast žádostivosti? Co tě podléhání této žádostivosti již stálo během tvého života? Co vše jsi již do této žádostivosti investoval(a)? Jak tě tato žádostivost odváděla od člověka, se kterým jsi chtěl(a) být? Zapiš si své nové rozhodnutí a závazek, že místo honění se za pošetilými touhami budeš od nynějška hledat Boha a svého partnera.
___________________________________________________________________________________________________
"Jednejte jako svobodní, a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti" (1 Petr 2,16)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama