Den 26

19. ledna 2012 v 21:00 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA JE ZODPOVĚDNÁ -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli.
Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž."
(Římanům 2,1)

Dnešní den bude náročný. Avšak jestliže budete hledat Boží sílu a moudrost, budete schopni jej zvládnout. Pokud to umožníte, pak by se tento den pro vaše manželství mohl stát klíčovým mezníkem. A tak se již nyní zaměřte na to, co vám Pán nejspíše klade na srdce, a rozhodněte se, že budete následovat jeho vedení.

Dnešek je o osobní zodpovědnosti. To je něčím, na čem se všichni shodneme, že by se tím měli vyznačovat ti druzí, avšak většinou už máme potíže s tím, aby to platilo i o nás samotných. Během posledních několika desetiletí úroveň osobní zodpovědnosti mezi lidmi značně poklesla. Více a více lidí si je stále méně ochotno přiznat své vlastní chyby. Vidíme to v politice. Vidíme to v podnikání. Vidíme to na novinových titulcích ze života našich celebrit.

Ale tohle není jen problém bohatých a slavných. Chcete-li najít příklad někoho, kdo se neustále z osobní odpovědnosti vymlouvá, stačí se jen podívat do zrcadla. Jsme tak rychle hotovi s ospravedlňováním svých vlastních motivů. Bleskově jsme schopni odrazit každou kritiku. Okamžitě odhalíme každou chybičku - zejména v našem partnerovi, s jehož obviněním je to pro nás samozřejmě nejsnazší.

Máme tendenci se domnívat, že naše názory jsou správné, nebo alespoň mnohem správnější, než názory našeho partnera. A jsme pevně přesvědčeni, že kdokoli jiný by za stejných okolností jednal velmi podobně, jako jsme se rozhodli jednat my sami. Jakkoli daleko do minulosti jsme schopni dohlédnout, jsme přesvědčeni, že jsme dělali a děláme jen to nejlepší, co bylo možné. A náš partner by měl být vlastně moc rád, že s ním vůbec jednáme tak, jak s ním jednáme.

Avšak láska se takto snadno zodpovědnosti nezbavuje a své sobecké motivy takto neospravedlňuje. Láska na srdci neleží ani tak potřeby vlastní, jako spíše potřeby druhých. Když láska přebírá zodpovědnost za své činy, neukazuje tak, jak je vznešená, ale spíše přiznává, jak dalekou cestu ještě bude muset ujít.

Láska se nevymlouvá. Láska se neúnavně snaží připravit cestu k proměně - a to jak ve vás samotných, tak ve vašem manželství. Proto, až se příště s vaším partnerem zase pustíte do sebe, místo toho, abyste se snažili jen proti němu prosadit a sebe ospravedlnit, na chvilku se zastavte a všimněte si, jestli z toho, co vám váš partner říká, něco náhodou nestojí za to, tomu věnovat svoji pozornost. Co by to asi přineslo do vašeho vztahu, jestliže byste místo obviňování toho druhého nejprve připustili své vlastní chyby? Jak říká Písmo: "Rozumného zasáhne napomenutí víc než hlupáka sto ran" (Přísloví 17,10).

Láska je zodpovědná a je ochotna ihned přiznat a napravit své chyby a omyly. Jste ochotni přijmout zodpovědnost za onoho člověka, kterého jste si vyvolili jako lásku svého života? Jak vážně se staráte o to, aby potřeby vašeho partnera byly naplněny? Nebo vás zajímá především to, jak on zvládá naplňovat potřeby vaše? Láska nás vyzývá k převzetí zodpovědnosti za našeho partnera v manželství. Milovat ho. Ctít ho. Opatrovat ho.

Přijímáte zodpovědnost za své vlastní chyby? Řekli jste nebo udělali jste něco vůči svému partnerovi - nebo vůči Bohu - co nebylo správné? Láska touží mít správný vztah k Bohu a zároveň i k partnerovi. Teprve až toto bude v pořádku, bude připravená půda pro to, aby mohly přijít na řadu i další oblasti.

Skutečné kající srdce ve vás může růst po delší dobu. Pýcha je velmi odolná vůči zodpovědnosti, ale pokora a upřímnost před Bohem a vaším partnerem je rozhodující pro zdravý vztah.

To ovšem neznamená, že jste to vy, kdo se vždy mýlíte, a že by váš partner měl mít vždycky pravdu. Požadavek převzít osobní zodpovědnost za své skutky neznamená, že byste se pro druhého měli stát jakousi nedůstojnou rohožkou. Avšak pokud je něco v nepořádku mezi vámi a Bohem, nebo vámi a vašim partnerem, pak by to mělo být vaši prvořadou prioritou.

"Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není" (1 Jan 1,8). Nicméně, "Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti" (1 Jan 1,9). Vyznejte nejprve oblasti svého hříchu před Bohem, to pak pro vás bude lepším základem pro řešení toho, co je třeba vyřídit s vaším partnerem. Abyste mohli chodit s Bohem a žili z jeho milosti, musíte před ním zůstat čistí. To neznamená, že se vám nemůže nikdy stát, že klopýtnete, ale přiznáte to ihned Bohu a poprosíte ho o odpuštění, když se vám to stane.

Myslíte si, že váš partner ve svém životě vnímá věci, které jste vůči němu udělali špatně či kterými jste jej jakýmkoli způsobem zranili a nikdy to pak již nenapravili? Částí přebírání zodpovědnosti za své činy je také přiznat si, když pochybíme, a poprosit o odpuštění. Je na čase se stát pokornými, uznat své chyby a napravit škodu. Je to akt lásky. Bůh chce, aby mezi vámi dvěma nebyly žádné nevyřešené problémy.

Problémem je, že abyste to udělali upřímně, musíte spolknout svou hrdost a musíte požádat o odpuštění bez ohledu na to, jak váš partner zareaguje. Je samozřejmé, že on by vám odpustit měl. Ale nemůžete přebírat zodpovědnost za jeho rozhodnutí. Na vás je, abyste přiznali své vlastní chyby. Pokud váš partner ublížil zase vám, musíte už nechat na něm samotném, aby se tím zabýval zas někdy jindy.

Proste Boha, aby vám ukázal, kde jste ve své zodpovědnosti selhali, a pak jako první napravte vztah s Ním. Poté, co toto zvládnete, je třeba, abyste to dali popořádku i s vaším partnerem. To může být ta nejtěžší věc, kterou jste kdy museli udělat, ale je to velmi důležité, abyste pak mohli učinit další krok ve svém manželství a ve vztahu s Bohem. Pokud budete upřímní, budete velmi pravděpodobně překvapeni milostí a silou, které vám Bůh daruje, pokud se tohoto kroku odvážíte.

DNEŠNÍ ÚKOL
Udělej si čas, abys dobře promodlil či promodlila všechny oblasti, kde se ti něco nepodařilo. Popros Boha o odpuštění a pak se pokoř natolik, abys tyto své chyby přiznal či přiznala i před svým partnerem. Udělej to upřímně a pravdivě. Popros o odpuštění i svého partnera. Nezáleží na tom, jak na tuto prosbu bude reagovat; ty se ale ujisti, že svou zodpovědnost v lásce skutečně přijmeš. Dokonce i v případě, že tvůj partner na tvé vyznání chyb zareaguje s kritikou, přijmi ji tak, že si jí prostě vezmeš k srdci jako dobrou radu do života.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Co tvůj partner potřebuje k tomu, aby uvěřil, že tvé přiznání bylo více než jen pouhá slova?
_______________________________________________________________________________________________
"Každý ať zkoumá své vlastní jednání… s ohledem na sebe, a ne na druhého" (Galatským 6,4)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama