Den 27

20. ledna 2012 v 21:00 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA POVZBUZUJE -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Chraň mou duši a vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť hledám útočiště v tobě!" (Žalm 25,20)

Manželství má v sobě sílu proměňující náš způsob vidění světa. Vstupujeme do něj plni nadějí, že náš partner nám splní naše touhy a udělá nás šťastnými. Avšak to je nemožný požadavek, který náš partner nebude schopen splnit. Nerealistická očekávání plodí zklamání. Čím vyšší je vaše očekávání, tím větší je také pravděpodobnost, že vás váš partner zklame a způsobí hlubokou frustraci.

Pokud žena očekává, že její manžel bude vždy všude včas, že vždy po sobě uklidí a že vždy pochopí všechny její potřeby, bude pravděpodobně žít po většinu svého manželského života v neustálém zklamání. Avšak pokud se z výšin těchto očekávání snese na zem a pochopí, že je to také člověk, zapomnětlivý a někdy netaktní či bezohledný, pak bude tím více potěšena, když se její muž přeci jen někdy projeví jako zodpovědný, milující a laskavý.

Rozvod je téměř nevyhnutelný, jestliže lidé odmítnou svého partnera brát jako chybujícího člověka. A tak máte-li sklon k nerealistickým očekáváním, potřebuje změnit své myšlení. Musíte se rozhodnout, že budete žít z povzbuzování a nikoli z očekávání. Je velmi pravděpodobné, že takovým, jakým byl váš partner posledních deset let, bude i v budoucnu, a to i přes všechno vaše milující povzbuzování a Boží působení. Láska se soustřeďuje na vlastní osobní odpovědnost a na proměnu sama sebe, spíše než na to, aby kladla nároky na druhé.

Ježíš to naznačil v podobenství, když mluvil o člověku, který viděl "třísku" v oku svého bratra, ale nevšiml si "trámu" ve svém vlastním oku. "Anebo jak můžeš říkat svému bratru: 'Dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka', a hle, ve tvém oku je trám? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra" (Matouš 7,4-5).

Necítí se váš partner tak, jakoby žil s "třískovým inspektorem" v jedné domácnosti? Nemusí být váš partner stále ve střehu, plný obav z toho, jak naplňuje či nenaplňuje vaše očekávání? Neřekl by o vašem společném soužití, že po většinu času na sobě zakouší spíše váš odsuzující, než vaše láskyplné přijetí?

Možná, že byste na to rádi odpověděli tak, že problém není ani tak u vás, ale u něj. Jestliže skutečně v mnoha ohledech nestíhá, proč by to měla být vaše vina? Pokud si dobře pamatujete, tak pro fungování manželství mají vše, co je v jejich silách, udělat oba partneři. Jestliže váš partner chce, abyste vůči němu nebyli tak kritičtí, musí přeci pochopit, že věci, se kterými jej konfrontujete, jsou zcela legitimní. Ne, nejde o to, že byste tvrdili, že jste dokonalí, to v žádném případě, ale je přece správné říkat, co si myslíme, nebo ne?

Problém s tímto typem postoje je v tom, že jen málo lidí je schopno reagovat na kritiku zcela objektivně. Jestliže se vám zdá, že je s vámi někdo nespokojen (ať už vám to řekne přímo, nebo to jen tiše naznačí), je vždy velmi těžké si tuto nespokojenost nevzít osobně. Zvláště v manželství.

Koneckonců, na rozdíl od jiných přátelství, váš vztah s vaším partnerem začal tím, že jste oba dělali vše, co jste mohli, abyste toho druhého potěšili a snesli mu modré z nebe. Když jste spolu ještě chodili, váš partner byl do vás úplný blázen a neviděl na vás téměř ani tu nejmenší chybičku. Váš společný život byl tehdy o tolik snadnější, než je dnes. A i když jste neočekávali, že to tak zůstane navždy, určitě jste jej tehdy nezažili tak hrozného a schopného na vás tak vyjet, jako tomu je často dnes. Nikdy jste neočekávali, že tento muž nebo žena, který vám slíbil lásku, by se mohl dostat až k tomu, že to vypadá, že už vás ani nemá rád.

A tak když se tento ostrý kontrast stal dnes životní realitou, vaší přirozenou reakcí na tuto situaci je to, že se snažíte odporovat. Během prvních dnů manželství jste možná byli více nakloněni tomu druhému více naslouchat, vycházet mu vstříc a dělat ve svém životě drobné změny. Avšak jak roky přibývají, nespokojenost vašeho partnera vás spíše už jen zahání do kouta a utvrzuje vás v tom, že jste to vy, kdo máte pravdu. Místo toho, aby vás jeho kritika vedla ke snaze o nápravu, vede vás spíše k tomu, že se ještě hlouběji zakopáváte do svých pozic.

Láska je však příliš moudrá na to, aby se nechala dohnat k takovémuto postoji. Místo toho, abyste svého partnera zaháněli do role nespokojeného rebela, láska vás učí poskytnout prostor k tomu, aby mohl být sám sebou. Dokonce, i když jste výkonnostně orientovaný typ člověka, který sám na sebe klade vysoké nároky, láska vás zve k tomu, abyste tento váš náročný způsob života nepromítali do způsobu života a myšlení vašeho partnera. Musíte pochopit, že manželství je vztahem, který si máte užívat a společně si jej v průběhu vašeho soužití skutečně vychutnávat. Manželství je jedinečnou formou přátelství, vymyšlenou samotným Bohem, ve které dva lidé žijí pohromadě se všemi svými slabostmi a chybami, avšak s nedokonalostí toho druhého zacházejí tak, že jej znovu a znovu spíše povzbuzují, než aby jej sráželi neustálými nároky a kritikou.

Bible říká: "Posilujte malátné ruce, upevňujte klopýtající kolena" (Izajáš 35,3). "Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, …potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi" (1 Tesalonickým 5,11.14).

Nechcete žít v manželství, které je prostorem, kde se můžete radovat z toho, že smíte být sami sebou, kde rostete v bezpečném prostředí, které vás podporuje dokonce i tehdy, když chybujete? Váš partner touží po tomtéž a láska mu toto privilegium poskytuje. Jestliže vám váš manželský partner při více než jedné příležitosti řekl, že to, jak jste se k nim chovali, je srazilo k zemi a oni se cítili poníženi či poraženi, musíte si tato slova vzít k srdci. Udělejte pevné předsevzetí, že se denně budete zříkat svých nerealistických očekávání a že se stanete největším podpůrcem a povzbuzovatelem svého partnera. A uprostřed tohoto láskyplného prostředí přijetí a povzbuzení se postupně začne na světlo s novou sebedůvěrou vynořovat onen člověk, jakého Bůh pro vás stvořil, a to v celé své původně zamýšlené kráse a lásce k vám.

DNEŠNÍ ÚKOL
Odstraň ze svého domu jed nerealistických očekávání. Připomeň si jednu oblast, kde ti tvůj partner řekl, že od něj očekáváš příliš mnoho, a řekni mu, že je ti líto, že jsi na něj v této oblasti byl či byla tak tvrdý či tvrdá. Slib mu, že se mu budeš snažit v této věci porozumět, a ujisti jej o své bezpodmínečné lásce.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Jestliže na svého partnera kladeš taková vysoká očekávání, u kterých není vnitřně motivován jich dosáhnout, co ti to říká o tobě samotné(m)? Jaké jsou nejlepší způsoby, jak se vypořádat s tímto míjením se v očekáváních?
_____________________________________________________________________________________________
"Buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích"
(Židům 10,24).63

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama