Den 28

22. ledna 2012 v 0:25 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA PŘINÁŠÍ OBĚTI -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svůj život.
I my jsme povinni položit svůj život za bratry." (1 Jan 3,16)

Život je těžký. Avšak když to takto řekneme, máme tím většinou na mysli, že náš vlastní život je těžký. Okamžitě na sobě velmi dobře pocítíme, když s námi někdo špatně zachází, a jsme hned podráždění, když se cítíme zanedbaní či nedocenění. Když je život obtížný pro nás samotné, všimneme si toho hned.

Potíže u jiných však zaregistrujeme, až když si na ně oni sami stěžují. A pak navíc často jen přemýšlíme nad tím, co ten druhý dělá špatně a jaký špatný postoj k životu zaujímá, místo toho, abychom přišli s opravdovou pomocnou rukou. Bolest a tíseň, které jsou tam někde také jistě skryty, si k našemu srdci nenajdou tak dobře a tak rychle cestu, jako když je to naše bolest či naše tíseň. Když si pak ale sami potřebujeme postěžovat, od každého očekáváme pochopení a politování.

Toto ovšem neplatí, pokud je láska u díla. Láska nepotřebuje čekat na to, až ji probudí očividné známky nespokojenosti a zmatku vašeho partnera. Dřív než ji pohřbí starosti a potíže, láska začíná jednat. Vidí hromadící se problémy a vychází pomoci vstříc. To vše proto, že láska po vás chce, abyste byli vůči vašemu partnerovi citliví a vnímaví.

Láska přináší oběti. Když milujete, umožňuje vám to být tak naladěni na potřeby toho druhého, že je pak jste často schopni naplnit ještě dříve, než jste o to požádáni. A pokud si přeci jen včas nevšimnete, co se děje, a partner vám to musí říci sám, láska pak na jeho žádost odpoví způsobem, který jde přesně k jádru problému.

Dokonce, i když váš partner ventiluje své vypětí tím, že na vás vychrlí všechny možné výčitky, láska reaguje spíše soucitem než obranou. Láska vás učí říci "ne" tomu, co byste nejraději chtěli vy, abyste mohli říci "ano" vůči partnerovým potřebám.

A to je právě to, co dělal sám Ježíš. "On za nás položil svůj život," aby nám ukázal, "že máme také položit svůj život za druhé." Učil nás, že láska se pozná podle toho, že vidíme potřeby druhých, a pak uděláme vše, co je v našich silách, abychom je uspokojili. "Neboť jsem hladověl, a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem, a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou" (Matouš 25,35-36).

Právě toto jsou potřeby, kterých byste si měli všímat u svého muže či ženy. Místo toho, abyste byli naštvaní kvůli tomu, že s vámi váš partner nejedná způsobem, jakým byste si přáli, dovolte lásce vás vysvobodit z vaší sebelítosti a obrátit vaši pozornost k jeho vlastním potřebám.

Je "hladový" po sexuálním uspokojení, ačkoliv ty to tak třeba zrovna necítíš?
Je "žíznivá" po tvém čase a tvé pozornosti, které jsi schopný věnovat všem ostatním?
Připadá si jako "cizinec", nejistý v práci, toužící po tom, aby váš dům byl pro něj útočištěm?
Je "nahá", vystrašená či zahanbená, zoufale potřebující tvou teplou náruč a láskyplné pochopení?
Cítí se být "nemocný", fyzicky unavený a potřebující tvou oporu při zdolávání překážek?
Cítí se, jako byl ve "vězení", plná strachu a depresivní, potřebující nějakou tu jistotu a oporu?

Láska je ochotná přinášet oběti, aby mohla zabezpečit, že se potřebám vašeho partnera dostává dostatečné pozornosti a té nejlepší snahy o jejich naplnění. Když je váš partner pod tlakem a na pokraji sil, láska vás vede k tomu, abyste byli schopni zříci se často i toho, co se vám zdá být tak podstatné pro váš život, a pomohli mu tak, i kdyby to mělo znamenat jen chvilku spolu posedět a partnerovi aktivně naslouchat.

Vše, co váš partner často skutečně potřebuje, je prostě se z dané situace vypovídat. Potřebuje ve vašich pozorných očích zahlédnout upřímný zájem o to, jak náročná je pro ně tato situace a že jste skutečně připraveni jim být po boku při hledání odpovědí na všechny jejich otázky. Potřebuje vás k tomu, abyste se společně modlili za poznání, co v této situaci dělat, a pak abyste je citlivě i nadále doprovázeli v jejich úsilí tuto situaci řešit.

Slova: "Jak Ti mohu pomoci?" se musí stále zračit na vašich rtech.

Řešení může být jednoduché a prosté, může však být i komplexní a nákladné, vyžadující čas, energii a obrovské úsilí. V každém případě byste měli dělat cokoliv, čeho jste schopni, abyste naplnili skutečné potřeby toho, kdo je skrze manželské společenství s vámi součástí vás samotných. Koneckonců, jestliže pomůžete jemu, pomáháte tím i sobě. To je to krásné na tom, když se obětujeme pro našeho partnera. Ježíš právě toto udělal pro nás. A spolu s tím na nás vylil i svou milost, abychom zas my byli schopni činit to pro druhé.

Když se věřící v době Nového zákona zamilovali, jejich společný život byl poznamenán sdílením a obětí. Jejich nejvnitřnější touhou bylo chválit Boha a sloužit Jeho lidu. "Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval" (Skutky 2,44-45). Jak říká Pavel jedné z těchto církví v pozdějších desetiletích: "Já velmi rád vynaložím všechno, ano sám sebe vydám pro vaše duše" (2 Korintským 12,15). Lidé, kteří byli vzkříšeni k novému životu skrze Ježíšovu oběť na kříži, by měli i oni být připraveni a ochotni přinášet každodenní oběti, aby tak mohli naplňovat potřeby druhých.

DNEŠNÍ ÚKOL
Jaká je právě teď jedna z největších potřeb v životě Tvého partnera? Existuje nějaké břímě, které bys mohl či mohla sejmout z jeho zad tím, že se pro něj ty sám či sama dnes v nějaké konkrétní oblasti odvážně obětuješ? Ať už je tato partnerova potřeba velká či malá, rozhodni se, že uděláš vše, co je v tvých silách, abys ji naplnil či naplnila.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Kolik soužení tvého partnera je způsobeno nedostatkem tvého zájmu a iniciativy? Když jsi vyjádřil(a) ochotu mu pomoci, jak ji přijal(a)? Existují ještě některé další potřeby, které bys mohl v životě svého partnera naplnit?

________________________________________________________________________________________________
"Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův" (Galatským 6,2)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama