Den 29

22. ledna 2012 v 23:05 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA A JEJÍ MOTIVACE -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Služte ochotně, jako Pánu, a ne jako lidem." (Efezským 6,7)

Není třeba mnoho zkušeností k tomu, abyste zjistili, že váš partner nebude vždy motivovat vaši lásku. Ve skutečnosti ji bude mnohokrát spíše demotivovat. Častěji, než byste chtěli, se bude zdát těžké najít k projevu vaší lásky inspiraci. Partner možná ani nepřijme, když se ji pokusíte vyjádřit. Takhle to prostě běžně chodí, dokonce i v docela zdravých manželstvích.

Přestože vaše nálady a emoce mohou být zdrojem všech možných druhů motivace, jedno je všude a vždy jisté: Když je vaše láska motivována Bohem, pak je vaše schopnost milovat zaručena.

To proto, že láska má právě v Něm svůj nejhlubší původ.

Zamyslete se nad tím následujícím způsobem. Když jste byli dětmi, vaši rodiče určitě vytvořili pravidla, kterými jste se měli řídit. V určitou hodinu byl čas jít spát. Váš pokoj musel být udržován převážně uklizený. Vaše úkoly musely být hotové dříve, než jste si mohli jít hrát. Pokud jste byli stejní jako většina lidí, porušovali jste tato pravidla stejně často, jako jste se jimi řídili. A někdy to bylo určitě i tak, že pokud vás k tomu nepřiměl strach s autority či z nepříjemných důsledků, nemuseli jste také třeba poslouchat vůbec.

Avšak pokud jste se na své životně cestě setkali s Kristem nebo pokud jste absolvovali kterýkoli druh biblického vyučování, pravděpodobně jste byli vystaveni této myšlence: "Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé Pánu" (Koloským 3,20). Jestliže jste si to alespoň trochu vzali k srdci, uvědomili si díky tomu, že to již nejsou jen vaši rodiče, komu se máte zodpovídat.

Už to nebyl souboj vůle mezi vámi a někým, kdo pro vás zastával roli rodičovské autority. Teď už to bylo mezi vámi a Bohem. Vaše maminka a táta byli pouze prostředníky.

Avšak, jak se postupně ukazuje, vztah mezi rodiči a dětmi není jedinou oblastí, která je obohacena tím, že dovolíte Bohu, aby se stal vaší vůdčí motivací. Zamyslete se nad následujícími oblastmi, kde bychom se také měli snažit o to, abychom svým životem a vším, co v těchto oblastech děláme, dělali radost Bohu:

Práce. "Cokoli děláte, dělejte z duše jako Pánu, a ne lidem" (Koloským 3,23).

Služba. "Otroci, poslouchejte ve všem pozemské pány, ne jen naoko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce, bojíce se Pána" (Koloským 3,22).

Všechno. Ať už "děláte cokoli", máte si být vědomi toho, "že od Pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu sloužíte!" (Koloským 3,23-24).

Dokonce i manželství. "Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu" (Ko 3,18). "Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sebe samého za ni vydal" (Efezským 5,25).

Láska, která je od vás požadována v manželství, není závislá na tom, jak je k vám váš partner zrovna milý, nebo na tom, jak zvládá to, co od něj očekáváte. Láska mezi manželem a manželkou by měla mít jeden hlavní cíl: s oddaností a upřímností uctívat Pána. Skutečnost, že díky tomuto postoji jsou pak požehnáni i ti, které máme rádi, je prostě báječná přidaná hodnota.

Tato změna zaměření a perspektivy je pro křesťana rozhodující. Jestliže se můžete každé ráno probouzet s vědomím, že Bůh je zdrojem a dárcem nejen všeho, co potřebujete vy sami, ale i všeho, co potřebuje váš partner, pak se zcela mění zdroj vaší motivace pro interakci s ním.

Už to není pohled na tohoto nedokonalého člověka, který rozhoduje o tom, jak mnoho lásky mu dáte či nedáte najevo, ale je to váš zcela dokonalý Bůh, který může použít dokonce i tak nedokonalého člověka, jako jste vy, aby někoho dalšího zahrnul milující laskavostí.

Je pro tebe poslední dobou velmi obtížné vyjít s tvojí ženou? Nejsi schopný dostatečně trpělivě snášet, že jí to vždy trvá hrozně dlouho, než v sobě zpracuje nějakou vaši neshodu a pořád se musí vracet k už dávno vyřešeným věcem? Nemůže to jednoduše nechat plavat? Neodepírej jí svoji lásku jen proto, že její způsob myšlení a prožívání je jiný, než ten váš. Miluj ji "jako Pána".

Vzdaluje se ti vnitřně tvůj manžel? Stahuje se do sebe, moc nemluví a dumá o něčem, co nechce s tebou sdílet? Cítíš se zraněná jeho neochotou se otevřít? Jsi smutná z toho, že se tebou tráví tak málo času a že se dokonce ani dětem nevěnuje tak, jak by bylo třeba? Neoplácejte mu to dvojitou dávkou ticha a nevšímavosti. Milujte jej i tak. "Jako Pána."

Láska, která je motivovaná pouhou povinností, nemůže vydržet příliš dlouho. A láska, která je motivovaná pouze příznivými podmínkami, si nikdy nemůže být jista tím, že bude mít dostatek kyslíku k dýchání. Pouze láska, která je přinášena jako oběť Bohu, láska ve které člověk Bohu s vděčností přináší zpět vše, co pro něj Bůh kdy učinil, je schopná zůstat sama sobě věrná i tehdy, když všechny ostatní důvody pro nás ztratily jakoukoli přesvědčivost.

Ti, kdo se chtějí spokojit s průměrným manželstvím, mohou svoji lásku k partnerovi ponechat náhodě a doufat v to nejlepší. Ale pokud jste rozhodnuti, že chcete svému partnerovi dávat tu nejlepší lásku, jaké jste schopni, je třeba, abyste se zaměřili na tu nejvyšší možnou motivaci. Láska, která se primárně zaměřuje na Boha, je ve výšinách, kterých může dosáhnout, neomezená.

DNEŠNÍ ÚKOL
Dříve, než dnes uvidíš svého partnera, modli se za něj osobně a za jeho potřeby. Ať ti to přijde snadné či nikoli, až jej potkáš, řekni mu prostě "Miluji tě" a pak nějakým hmatatelným způsobem mu vyjádři svoji lásku. Znovu se pak v modlitbě obrať k Bohu a děkuj mu, že ti dává výsadu milovat právě tohoto výjimečného člověka - bezpodmínečně, způsobem, jakým Bůh sám miluje vás oba.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Jak tato změna motivace ovlivní tvůj vztah k partnerovi a tvé reakce na něj? K čemu tě to konkrétně inspiruje, abys udělal(a) či začal(a) dělat? K čemu tě to naopak povzbuzuje, abys s tím přestal(a)?
______________________________________________________________________________________________
"Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu" (Jozue 24,15)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama