Den 30

23. ledna 2012 v 21:00 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA VYTVÁŘÍ JEDNOTU -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my." (Jan 17,11)

Jedna z nejpůsobivějších věci souvisejících s Biblí je způsob, jak je celá Bible vzájemně provázaná, s určitými konstantními tématy prolínajícími se všemi jednotlivými biblickými knihami od začátku až do konce. Ačkoliv byla sepsána v průběhu 1600 let a přispělo do ní více než 40 autorů nejrozličnějšího původu a s velmi různorodými literárními schopnostmi, jejím hlavním autorem je Bůh, jehož jednotící hlas jí celou proniká. A tento Boží hlas k nám skrze slova Písma promlouvá i dnes, aniž by si kdy protiřečil.

Jednota. Společenství. Shoda. To jsou neměnné charakteristiky našeho Boha.

Již od samého počátku biblického příběhu můžeme vidět, jak se Jeho jedinost realizuje skrze Trojici - Otce, Syna a Ducha svatého. Můžeme zde číst o Bohu Otci tvořícímu nebesa i zemi. Duch Boží se "vznášel nad vodami" (Genesis 1,2). A Syn, který je "září Jeho slávy a otiskem Jeho podstaty" (Židům 1,3), se k tomuto tvůrčímu rozhovoru také připojuje: "Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu" ( Genesis 1,26).

Všimněte si toho množného čísla. Učiňme. K našemu.

Všichni tři jsou v perfektní shodě mysli i záměru.

Později vidíme Ježíše vystupujícího z vody křtu v Jordáně spolu s Duchem svatým na něj sestupujícím jako holubice a Otcem prohlašujícím nad touto velkolepou scénou: "Toto je můj milovaný Syn, v němž mám zalíbení" (Matouš 3,17).

Později Ježíš řekl: "Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli ale vůli toho, který mě poslal" (Jan 6,38). Jeho přání odpovědět na modlitby svých následovníků je neseno touhou, "aby byl Otec oslaven v Synu" (Jan 14,13). Žádá Otce, aby poslal Ducha svatého, uvědomující si, že Duch bude spolehlivě svědčit o Synu, kterého miluje, protože "Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží" (1 Korintským 2,11).

Otec, Syn a Duch jsou v bezvadné jednotě. Slouží jeden druhému, milují jeden druhého a ctí jeden druhého. Ačkoli jsou si zcela rovni, radují se, jestliže jeden z nich je chválen. Ačkoli jsou odlišní, jsou jedno, nerozdělitelní.

A protože je tento vztah tak výjimečný - tak charakteristický pro Boží velkolepost a majestátnost - Bůh se rozhodl nám nechat zakusit jeden aspekt tohoto vztahu. V jedinečném vztahu manžela a manželky jsou dvě odlišné osoby duchovně sjednoceni v "jedno tělo" (Genesis 2,24). "Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje" (Marek 10,9).

A skutečně je toto tajemství tak přesvědčivé - a láska mezi manželem a manželkou tak úzce propojená a kompletní - že Bůh obraz manželství používá k vysvětlení své lásky k církvi.

Církev (nevěsta) je nejvíce poctěna tím, když je uctíván a oslavován její Spasitel. Kristus (ženich), který za církev vydal sám sebe, je nejvíce poctěn, když vidí církev "nádhernou, bez poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale svatou a bezúhonnou" (Efezským 5,27). Oba, Kristus i církev, milují a ctí toho druhého. Toto je krása jednoty.

Manžel - Co myslíš, že by se ve tvém manželství změnilo, kdyby svůj život zasvětil tomu, že budeš milovat, ctít a sloužit své ženě ve všech věcech? Co kdyby ses rozhodl, že zachování jednoty s touto ženou je pro tebe hodno každé oběti a každého výrazu lásky, kterého jsi schopný? Co by se změnilo ve tvém domě, kdybys tento postoj učinil běžnou součástí tvého všedního života?

Manželka - Co myslíš, že by se stalo, kdybys za své celoživotní poslání přijala to, že budeš dělat cokoli je možné pro prohloubení společenství srdcí se svým manželem? Co kdybys s každým ohrožením vaší jednoty zacházela jako s jedem, jako s rakovinou, jako s nepřítelem, který musí být eliminován láskou, pokorou a nesobeckostí? Co by se stalo s vaším manželstvím, kdybyste již nikdy nebyli ochotni připustit, že by se vaše jednota rozpadla?

Jednota Trojice, jak ji můžeme vnímat skrze bohatství minulosti a jak pokračuje i do budoucnosti, je svědectvím moci, která je jednotě vlastní. Tato jednota je nenarušitelná. Nekonečná. A tato jednota je toutéž duchovní realitou, která se ukrývá i ve vašem domově, na vaší poštovní adrese. Ačkoli se vyjadřuje v takových všednodennostech, jako je rozvržení pracovních povinností, naplánování cest k lékaři či zorganizování nákupu v supermarketu, jednota je oním věčným motivem, který se vine jako červená niť skrze všední zkušenost toho, co nazýváte "naše manželství", dávající mu smysl, který stojí za to bránit po celý život.

Proto milujte toho člověka, který je stejně hluboce součástí vašeho těla, jako jste vy sami. Služte tomu člověku, jehož potřeby nelze oddělit od těch vašich. Ctěte toho člověka, který, když je postaven na piedestal vaší lásky, i vás v tentýž okamžik povýší v Božích očích.

DNEŠNÍ ÚKOL
Vyber si jednu oblast, ve které zakoušíš ve svém manželství nějaké rozdělení či nejednotu, a přijmi dnešní den jako příležitost se za tuto oblast modlit. Žádej Boha, aby ti odhalil, cokoli by ve tvém vlastním srdci ohrožovalo jednotu s tvým partnerem. Modli se, aby Bůh totéž udělal pro tvého partnera. A pokud to zvážíš, jako vhodné, pak si o tomto všem otevřeně popovídej se svým partnerem a hledej při tom Boha jako garanta vaší jednoty.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Otevřel ti Pán oči vůči něčemu novému, co by mohlo rozdmýchávat další neshody v té oblasti vašeho manželského života, kde hrozí nebo je již přímo zakoušena nějaká nejednota? Jakým způsobem máš v úmyslu na to odpovědět? V co doufáš, že Bůh bude působit i ve tvém partnerovi?
_______________________________________________________________________________________________
"Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný" (Deuteronomium 6,4)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama