Den 31

24. ledna 2012 v 22:48 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA A MANŽELSTVÍ -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Proto opustí muž svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo." (Genesis 2,24)

Tento verš je původním Božím plánem pro to, jak má manželství fungovat. Tento Boží plán pro manželství zahrnuje jak opuštění, tak přilnutí. Tím, že manželství zakládá jeden zcela nový vztah, jsou jím také do hloubky ovlivněné všechny vztahy doposud existující. Manželství všechno změní.

Proto se páry, které si toto poselství o "opuštění" a "přilnutí" nevezmou k srdci, dočkají velmi nepříjemných důsledků po nějaké době, když již je vzniklé problémy velmi těžké napravit, aniž bychom při tom zranili někoho dalšího.

"Opustit" znamená rozvolnit dosavadní přirozené pouto. Vaši rodiče tak na sebe přijímají roli poradců, kteří by měli být bráni vážně, ale už vám nemůžou říkat, co máte dělat. Někdy těžkosti spojené s tímto přechodem pocházejí od zdroje onoho původního vztahu. Jeden z rodičů nemusí být ještě připraven vás propustit ze svého řídícího vlivu a ze svých očekávání. Ať už kvůli své nezdravé závislosti na potomkovi nebo kvůli svému nevydařenému vnitřnímu zápasu se strachem z prázdného hnízda, rodičům se ne vždy podaří dostát svému dílu zodpovědnosti za tento proces transformace vztahu ke svým dětem. V takových případech pak dospělému potomku nezbude nic jiného, tento "odchod" vzal odvážně do svých vlastních rukou. A až příliš často se pak stane, že se tento odchod nepodaří realizovat správným způsobem.

Žijete vy a váš partner stále s nějakými nevyřešenými problémy plynoucími z toho, že se jeden z vás pořád ještě drží maminčiny sukně? Vytváří jeden z vašich rodičů neustále problémy ve vaší rodině - aniž by si to třeba uvědomil? Co je třeba udělat pro to, aby to skončilo dřív, než to mezi vámi manželi stačí vytvořit příliš hluboké rozdělení?

Jednota je kvalitou vašeho manželství, kterou je chránit i za cenu velkých obětí. Účelem onoho "opuštění" samozřejmě není přerušení všech kontaktů s minulostí, ale spíše zachování oné jedinečné jednoty, kvůli které je manželství vytvořeno. Pouze v této jednotě se můžete stát vším tím, co Bůh zamýšlel, abyste se v jeho plánu lásky stali.

Jestliže jste příliš silně přitahováni ke svým rodičům, jedinečná identita vašeho manželství nebude moci rozkvést. Budete stále sráženi zpátky a kořeny rozdělení budou stále vysílat nová a nová dusící vlákna do vašeho manželského vztahu. A nevyřeší se to, pokud s tím něco sami neuděláte. Protože bez "opuštění" nebudete nikdy schopni prožít ono "přilnutí", které v manželském životě potřebujete, ono spojení vašich srdcí, které vyžaduje zakoušení jednoty.

Slovo "přilnutí" v sobě zahrnuje ideu někoho aktivně chytit a přidržet se jej jako své nové spolehlivé a opory a bezpečné jistoty. Tento muž je nyní duchovním vůdcem vašeho nového domova pověřeným zodpovědností milovat vás "jako Kristus miloval církev a sebe samého za ni vydal" (Efezským 5,25). Tato žena je nyní ve svazku s vámi povolána k tomu, aby "měla svého muže v úctě" ( Efezským 5,33).

Výsledkem tohoto základního procesu je to, že jste nyní svobodni k tomu, abyste se stali vším, co Bůh zamýšlel, když vás prohlásil "jedním tělem".

● Jste schopni dosáhnout jednoty ve svém rozhodování, i když se na věc díváte z odlišných úhlů pohledu.

● Jste schopni dosáhnout jednoty ve svých prioritách, i když jste každý třeba z prostředí, která by mohla být jen stěží rozdílnější.

● Jste schopni dosáhnout jednoty ve vaší vzájemné sexuální náklonnosti, i když třeba jeden nebo oba z vás máte v srdci vzpomínky na různé nečisté způsoby jednání z předmanželského období.

Boží rozhodnutí vytvořit z vás v manželství "jedno tělo" vytváří prostor pro to, že je možné vlastně cokoli.

Pokud to, co jsme popsali výše, není také popisem vašich současných vztahů, patříte bohužel k oné většině dnešních manželství, které právě v této oblasti vztahu ke svým původním rodinám mají problémy. Postoj, kdy je ignorován Boží plán pro manželství a kdy si lidé myslí, že to vědí lépe, než Bůh, se bohužel týká všech možných typů manželských párů, dokonce i křesťanských. Onen verš z Geneze 2,24 vašim uším možná zněl hezky a vznešeně, když spoluutvářel slavnostní atmosféru manželského slibu při vaší svatbě. Avšak jako základní princip, který musí být každodenně uplatňován v praxi jako živá skutečnost - to pak už často připadá jako velmi náročné. Avšak právě toto je postoj, pro který byste měli obětovat cokoli, abyste si jej osvojili.

Je to těžké - extrémně těžké - když se o takovouto jednotu v manželství snaží v podstatě jen jedna strana. Váš partner třeba nemusí mít vůbec žádný zájem o to, abyste mezi sebou obnovili onu jednotu, kterou jste prožívali na počátku. A i tehdy, když ten druhý přeci jen ve svém srdci má také podobnou touhu, stále mezi vámi mohou být skryté problémy, které mají ještě velmi daleko ke svému řešení.

Avšak pokud své zanícení pro jednotu a svoji touhu po ní budete mít neustále v popředí své mysli a srdce, váš vztah časem začne na sebe nabírat onen nepominutelný design "jediného těla", který je vtištěn do jeho DNA. Nemusíte ho jít hledat. Je již uvnitř vašeho manželství. Avšak je třeba, abyste tento design také v praxi žili, jinak můžete očekávat jen samou nejednotu a spory.

Opusťte. Přilněte. A odvažte se jít dále životem se svým partnerem jako jedna bytost.

DNEŠNÍ ÚKOL
Je ve tvém životě nějaký problém související s tématem "opuštění" své původní rodiny, který jsi zatím neměl či neměla odvahu zdolat? Přiznej to dnes svému partnerovi a rozhodni se, že to napravíš. Jednota tvého manželství na tom závisí. Poté svému partnerovi i Bohu slib, že své manželství znovu učiníš prioritou, která bude mít přednost před jakýmikoli jinými lidskými vztahy.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Bylo pro tebe těžké zabývat se tímto tématem a nevyřešenými problémy, které tě v souvislosti s ním napadaly? Jak dalece tyto nevyřešené věci doposud zasáhly tvůj vztah s partnerem? Pokud tím, kdo má v této oblasti největší potíže, je tvůj partner (se svými rodiči), jakým způsobem bys mohl(a) láskyplně pomoci tomu, aby se věci pohnuly dobrým směrem?

______________________________________________________________________________________________
"Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno" (Jan 17,21)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama