Den 32

25. ledna 2012 v 21:00 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA NAPLŇUJE SEXUÁLNÍ POTŘEBY -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži." (1 Korintským 7,3)

Někteří lidé si myslí, že o sexu Bible nemá co říct, jako kdyby všechno, co v této oblasti Bohu leží na srdci, je jen to, aby nám říkal, kdy to nedělat a s kým to nedělat. Ve skutečnosti však toho Bible o sexu a o požehnání, kterým sex může být pro muže a ženu, obsahuje velmi mnoho. Dokonce i ono stanovení hranic a omezení jsou Božími způsoby, jak nám umožnit, abychom naše sexuální zkušenosti mohli rozvíjet na takové úrovni, která je svojí kvalitou a štěstím daleko za hranicemi všeho, co je inzerováno v televizi a ve filmu.

V křesťanském manželství má jeho milostný rozměr prospívat a vzkvétat. Koneckonců i tato dimenze manželského života byla stvořena Bohem. Vše, co souvisí se sexuálním životem manželů, je součástí oslavy toho, co jim Bůh daroval, součástí onoho procesu, kdy se stáváme jednou bytostí se svým partnerem a zároveň tak rozvíjíme čistotu a svatost. Bůh je prvním, kdo se z nás raduje, když se nám to daří.

Například Píseň písní, i když je často mylně chápána jako nic víc než alegorie o Boží vášni vůči jeho lidu, je ve skutečnosti krásným milostným příběhem. Tato biblická kniha popisuje sexuální spojení mezi mužem a ženou v poetických detailech, které ukazují, jak dva milující lidé vnímají jeden druhého a jak odpovídají jeden druhému v lásce. Verše Písně písní vyjadřují, jak otevřenost a porozumění v sexuální oblasti vede k životu důvěryplné vzájemné lásky.

Je pravda, že sex je jen jeden aspekt manželství. Avšak je velmi pravděpodobně, že během času bude jeden z vás tomuto aspektu přikládat mnohem větší důležitost, než ten druhý. V důsledku toho bude se i v samotném jádru vaší jednoty jako muže a ženy budete cítit znejistění a ohrožení.

Znovu se vraťme ke knize Genesis, kde jsou biblické základy manželství vyjádřené příběhem o stvoření Adama a Evy. O ženě je zde řečeno, že ji Bůh učinil pro muže jako "jeho protějšek" či "pomoc pro něj vhodnou" (Genesis 2,18). Jednota jejich vztahů a fyzických těl byla tak silná, že o prvních lidech bylo řečeno, že se stanou "jedním tělem" (Genesis 2,24).

Tatáž jednota je charakteristickým znakem každého manželství. V milostném aktu spojujeme naše srdce k sobě navzájem v takovém vyjádření lásky, které se žádná jiná forma komunikace nemůže vyrovnat. To je důvod, proč "manželství ať je u všech ve vážnosti" (Židům 13,4). Takovouto zkušenost nelze sdílet s nikým jiným.

Ale my jsme slabí. A když tato legitimní potřeba není naplňována - např. pokud je druhým partnerem pojímána jako sobecká a příliš náročná - naše srdce jsou odlákávána ven z manželství a pokoušena naplnit tuto svoji touhu někde jinde, nějakým jiným způsobem.

Proti této tendenci Bůh ustanovil manželství jako společenství "jednoho těla". "Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce." (1 Korintským 7,4).

Sex nesmí být používán jako nějaký vyjednávací trumf, když od toho druhého něco chceme. Není to něco, co nám Bůh bez jakýchkoli důsledků dovoluje tomu druhému odepřít. I když se jistě mohou vyskytnout zneužití tohoto Bohem ustanoveného rámce, srdcem manželství je darovat se vzájemně jeden druhému, abychom tak vycházeli vstříc jeho potřebám. Sex je Bohem darovaná příležitost toto dělat.

A tak "Neodpírejte se navzájem," varuje Bible, "leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu, a opět buďte spolu, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel Satan" (1 Korintským 7,5).

Vy jste jedinou osobou, která je Bohem povolána a utvořena k tomu, abyste vycházeli vstříc sexuálním potřebám svého partnera. Jestliže v této oblasti dovolíte, aby mezi vámi vyrostl odstup, jestliže dovolíte, aby se zde usadila nuda, odnímáte vašemu manželství něco, co právem (a výlučně) patří vašemu partnerovi. Jestliže svému partnerovi dáte najevo (slovy, skutky či vyhýbavostí), že k sexuálnímu setkání mezi vámi má docházet jen tehdy, když si to budete vy sami přát, okrádáte jej o zkušenost úctyplné něžnosti, která do manželství na základě biblického mandátu nutně patří. Porušujete tak onu jednotu "jednoho těla" vlastní manželství.

A tak ať už bolestně prožíváte, že vám partner v sexuální oblasti nevychází dostatečně vstříc vašim potřebám, nebo si poctivě přiznáte, že jste to vy, kdo zde svého partnera zanedbáváte, je třeba si uvědomit, že Božím plánem pro vás je, abyste se setkali někde na půli cesty a pokusili se v této oblasti citlivě dosáhnout dohody, která by vyhovovala oběma z vás.

Ale je také dobře si uvědomit, že tohoto cíle nedosáhnete tím, že na svého partnera budete nevrlí, že se s ním budete hádat, nebo že po něm budete něco striktně vyžadovat. Láska je jediný způsob, jak obnovit láskyplné spojení mezi sebou. Všechny věci, o kterých pojednává tato Výzva lásky - trpělivost, laskavost, nesobeckost, ohleduplnost, porozumění, ochrana, úcta, odpuštění - budou hrát důležitou roli při obnově vaší sexuální intimity. Jestliže láska Kristova je základem vašeho manželství, budete se moci ze síly vašeho přátelství a sexuálního života těšit na takové kvalitativní úrovni, jakou tento svět nemůže nikdy poznat.

"Byli jste přece koupeni za velikou cenu," prohlásil Bůh (1 Korintským 6, 20). On na vás zaměřil svoji vášnivou náklonnost a šel tak daleko, jak jen bylo možné, aby i ve vás probudil vášnivou touhu po Něm. Nyní je řada na vás, abyste i vy zaplatili svoji cenu lásky, a pokusili se tak získat srdce svého partnera. Pokud tak učiníte, budete se radovat z čistého potěšení, které proudí ze sexu, když je prožíván a motivován správně. A jako by to nestačilo, budete mít také možnost "svým tělem oslavovat Boha" (1 Korintským 6,20). Není to nádherné?

DNEŠNÍ ÚKOL
Pokud to bude možné, snaž se dnes iniciovat sex se svým manželem nebo manželkou. Udělej to takovým způsobem, který respektuje to, co ti tvůj partner řekl (nebo naznačil) o tom, co od tebe sexuálně potřebuje. Pros Boha, vám pomohl prožít toto setkání tak, že bude příjemné pro vás pro oba, a aby vám skrze toto dnešní setkání otevřel další cestu k ještě hlubší intimitě.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Byla pro tebe dnešní zkušenost uspokojivá? Pokud to nedopadlo tak, jak jsi doufal(a), co si myslíš, že to zkomplikovalo? Svěřil(a) jsi tuto oblast Bohu v modlitbě? Jestliže dnešní setkání bylo pro vás oba požehnáním, co se z dnešní zkušenosti můžeš naučit do budoucna?
______________________________________________________________________________________________
"Jak krásná jsi, jak líbezná, lásko přerozkošná" (Píseň 7,7)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama