Den 33

26. ledna 2012 v 22:05 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA SE VZÁJEMNĚ DOPLŇUJE -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Také jestliže dva ulehnou, bude jim teplo, ale jak bude teplo jednomu?" (Kazatel 4,11)

Bůh ustanovil sňatek, tím, že vzal muže a ženu a spojil je v jedno. A ačkoli láska musí být ochotná, když je to nezbytné, jednat i samostatně, je to vždy lepší, když to není jen sólové vystoupení. Láska, když zde není jiná možnost, v nás může fungovat i sama o sobě, ale existuje ještě "mnohem vzácnější cesta" (1 Korintským 12,31).

Tento "komplementární" aspekt lásky byl lidstvu odhalen už od samého počátku. Bůh utvořil lidstvo jakoby ve dvou podobách, mužské a ženské (srov. Genesis 1,27) - v podobách, které jsou si navzájem velmi podobné, avšak zároveň se v mnoha věcech vzájemně doplňují a jsou zamýšleny tak, že mají fungovat ve vzájemné harmonii.

Naše těla jsou utvořena tak, aby se vzájemně doplňovala. Naše různé povahy a temperamenty zajišťují rovnováhu, umožňující nám nejefektněji plnit úkoly, které jsou před námi. Naše spojení může zplodit děti a naše týmová spolupráce je nejlépe může vychovat ke zdravým a zralým vztahům. Kde je jeden slabý, druhý je silný. Když jeden potřebuje být podpořen, druhý mu může pomáhat a povzbuzovat jej. Společná radost se znásobuje a smutek, který prožíváme společně, se snižuje.

Bible říká: "Lépe je dvěma než jednomu, neboť mají lepší mzdu za svou námahu. Vždyť jestliže upadnou, jeden pomůže svému druhovi vstát. Ale běda jednomu, když upadne a nemá druhého, který by mu pomohl vstát" (Kazatel 4,9-10). Je to jako s tvýma dvěma rukama, o kterých neplatí, že by pouze koexistovali společně, ale každá z nich zmnohonásobuje efektivnost té druhé. Aby mohly zvládat co, co běžně zvládají, žádná z nich není bez té druhé kompletní.

Ačkoli naše rozdíly mohou být mnohdy zdrojem nedorozumění a konfliktů, byly stvořeny Bohem a mohou se stát skutečným požehnáním, pokud je respektujeme.

Například zatímco jeden z vás může být lepší ve vaření, ten druhý je zas důkladnější při mytí nádobí. Jeden z vás může být jemnější a tišší povahy, která mu umožní, aby pomáhal v rodině udržovat pokoj a harmonii, ten druhý může naopak zas lépe zvládat výchovu a jasněji určovat nutné hranice. Jeden má dobré obchodní vlastnosti, ale potřebuje toho druhého, aby mu pomohl zachovat si čestnost a ušlechtilost.

Když se naučíme akceptovat tyto rozdíly v našem partnerovi, můžeme se vyhnout kritice a přejít rovnou k tomu, že si budeme vzájemně pomáhat v tom, co nám nejde, a vzájemně se oceňovat v tom, co se nám daří.

Avšak někteří se zdají být stále pod vlivem odlišností svých vlastních rodičů a žádným způsobem se nad ně nejsou schopni povznést. Důsledkem toho je, že promeškají mnoho příležitostí. Vůbec nevyužívají výhodu oné jedinečné charakteristiky manželství, která každého z partnerů dělá efektivnějším, jestliže je schopný do svých úkolů zapojit i toho druhého.

Jeden z takových příkladů je Pontius Pilát, římský guvernér, který předsedal Ježíšovu soudu. Téměř nic o Kristu nevěděl a navzdory svému lepšímu úsudku se nechal ovlivnit davem tak, že nařídil Ježíšovo ukřižování.

Avšak byla zde jedna osoba, která byla vnímavější k tomu, co se opravdu dělo, a tou byla Pilátova žena. Přišla k němu uprostřed největší vřavy a varovala ho, že ukřižovat Ježíše je chybou. "Když seděl na soudní stolici, vzkázala mu jeho žena: 'Neměj nic s tím spravedlivým, neboť jsem dnes kvůli němu ve snu mnoho vytrpěla'" (Matouš 27,19).

Byla to očividně žena schopná hlubokého rozlišování, která porozuměla závažnosti události dřív, než její manžel. Samozřejmě, že zde také působila Boží suverenita a žádná vůle by nezadržela Jeho Syna jít za nás poslušně na kříž. Avšak Pilátovo odmítnutí intuice jeho ženy odhalilo nešťastnou stránku mužské povahy, jejíž závažnost se často bagatelizuje. Bůh stvořil ženy, aby doplňovaly své muže, a dal jim schopnost takového vhledu do situací, který často jejich mužům zůstává nepřístupný. Jestliže je tato schopnost rozlišování ignorována, je to pak často i ke škodě onoho muže, který musí udělat nějaké rozhodnutí.

Efektivnost vašeho manželství je závislá na vás obou a na vaší ochotě vzájemně spolupracovat. Máte před sebou nějaké velké rozhodnutí o vašich penězích nebo plánujete, co budete dělat po odchodu do důchodu? Máte nějaký vážný problém se spolupracovníkem, kterého je pro vás stále těžší a těžší snášet a vy se potýkáte s nejistotou, jak se v této situaci zachovat? Jste absolutně přesvědčeni, že váš vlastní výběr vzdělání pro vaše děti je správný, nezávisle na tom, co si o tom myslí váš partner?

Nesnažte se všem těmto situacím porozumět jen sami ze sebe. Neupírej své manželce či svému manželovi právo na vyjádření vlastního názoru ohledně záležitostí, které se týkají vás obou. Láska si uvědomuje, že když Bůh vás svedl dohromady, měl k tomu svůj určitý záměr. A ačkoliv nakonec s perspektivou svého partnera souhlasit nemusíte, měli byste jeho pohled respektovat a pečlivě zvážit. Takovýto postoj bere vážně Boží design vašeho vztahu a chrání jednotu, kterou pro vás Bůh zamýšlel.

Když jste spojeni v jedno, jste celkově větší, než když byste byli jen vedle sebe jako nezávislé jednotky. Potřebujete se navzájem, protože se vzájemně doplňujete.

DNEŠNÍ ÚKOL
Uvědom si, že tvůj partner je integrální součástí tvého budoucího úspěchu. Dej mu dnes vědět, že jej chceš přizvat do svých budoucích rozhodování, a že potřebuješ znát jeho pohled a slyšet jeho radu. Jestliže jsi v minulosti ignoroval jeho či její podněty ke společnému rozhodování, přiznej toto zanedbání a popros jej o odpuštění.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Jaká tě v nejbližší době čekají rozhodnutí, která byste mohli se svým partnerem udělat společně? Co ses dneska naučil o roli tvého partnera v oblasti společného rozhodování?
_____________________________________________________________________________________
"A nad to všechno oblečte lásku, která je poutem dokonalosti" (Jakub 1,19)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama