Den 34

28. ledna 2012 v 15:38 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA SE RADUJE ZE ZBOŽNOSTI -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Láska se neraduje z nepravosti, ale společně se raduje z pravdy." (1 Korintským 14,6)

Téměř vše, s čím se setkáte poté, co jste po své ranní chvilce ztišení zavřeli svoji Bibli, se vás bude snažit odvést od jejího poselství pravdy. Názory vašich spolupracovníků, televizní reportáže, určité webové stránky, různá pokušení všedního dne - toto vše a mnohem více dalších věcí bude spolupracovat na tom, aby ovlivnilo vaše pojetí toho, co je pravdivé a pro váš "skutečný život" nejdůležitější.

Budete přesvědčováni, že mít svůdnou ženu oblékající se tak, aby přilákala pozornost jiných mužů, je moc dobrá věc. Budete přesvědčováni, že neslušná mluva a očividný souhlas s překračováním etických hranic ve filmech je pro zralé lidi v pořádku. Budete přesvědčováni, že církev není důležitá pro život člověka. Budete přesvědčováni, že každý z nás může hledat Boha svým vlastním způsobem, zcela nezávislým na jakékoli instituci či nauce.

Budete přesvědčováni o hodně dalších věcech. A budete o nich přesvědčováni tak hlasitě a často, že pokud nebudeme dostatečně obezřetní, může se nám stát, že těmto svým rádcům nakonec uvěříme, že to vše je skutečně tak, jak to má být. Může se nám po čase stát, že si začneme cenit především toho, čeho si cení všichni ostatní, a přemýšlet způsobem, kterým přemýšlí všichni ostatní.

Avšak význam výrazu "skutečný život" se dramaticky změní, když pochopíme, že Boží slovo je tím nejhlubším výrazem tohoto skutečného života. Učení, které je v něm obsaženo, není jen sbírkou nějakých přibližných odhadů toho, co by asi tak mohlo být důležité. Boží slovo obsahuje principy, které odrážejí nejhlubší pravdu o skutečnosti, které jsou výrazem skutečného života, jak jej Bůh zamýšlel již při stvoření světa. Boží ideály a instrukce jsou tou jedinou cestou ke skutečnému požehnání a naše srdce by se mělo zaradovat, když vidíme lidi, kteří se jimi v poslušnosti k Pánu také skutečně řídí.

Na co jsi nejvíce pyšná u svého manžela? Na to, když domů přinese hlavní cenu z firemního golfového turnaje, nebo když se mu podaří před spaním shromáždit celou rodinu k tomu, abyste společně četli Boží slovo a modlili se?

Z čeho máš největší radost u své manželky? Z toho, když se jí podaří naučit se novou výtvarnou techniku, nebo z toho, když se jí podaří odpustit sousedovi, jehož pes včera podupal záhonky na vaší zahradě?

Jste lidmi, kteří mají největší vliv na život vašeho partnera. Používáte tento svůj vliv k tomu, abyste je vedli k úctě k Bohu, nebo je spíše inspirujete k tomu, že Boha nemusí brát zas až tak vážně?

Láska se nejvíce raduje z věcí, které těší Boha. Když váš partner zraje v křesťanském způsobu života, i přes překážky vytrvává ve víře, snaží se o vnitřní čistotu a učí se postojům štědrosti a služby - a tím vším se ve vašem společném domově stává duchovně zodpovědným - Bible říká, že bychom právě toto měli slavit. Ono slovíčko "radovat se" v 1 Korintským 13,6 v sobě nese význam velkého uchvácení, nadšeného oslavování toho, co druzí dovolí Bohu, aby v jejich životech on sám způsobil.

Apoštol Pavel, který pomáhal založit a sloužil v mnoha církevních obcích prvního století, ve svých dopisech častěji psal o tom, jak jej těší, když slyší, že lidé jsou věrní ve víře a že se jim daří zrát v životě s Ježíšem. "Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. Sami se vámi v Božích církvích chlubíme - vaší vytrvalostí a věrností ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte" (2 Tesalonickým 1,3-4).

Apoštol J, který žil v úzkém spojení s Ježíšem a stal se jedním z hlavních vůdců v prvotní církvi, jednou své obci napsal toto: "Nemám větší radost, než slyšet, že mé děti žijí v pravdě" (3 Jan 4).

Právě to by nás mělo těšit a dodávat nám energii, když toto všechno vidíme, že se děje v životě našeho partnera. A to více, než když se mu podaří udělat nějaký výhodný nákup. Více, než když dosáhne nějakého úspěchu v práci. Pod vlivem podvědomého přejímání hodnot moderní kultury se nám dokonce může stát, že podporou našeho partnera v nějaké konkrétní oblasti budeme nakonec vinni tím, že jej tak v podstatě povzbuzujeme ke hříchu - třeba ke hříchu marnivosti podporováním jejího zhlížení se v nejposlednějších módních trendech, nebo ke hříchu nadřazenosti obdivem k jeho macho-manýrám.

Ale "láska se neraduje z nepravosti" (1 Korintským 13,6) - ani v nás samotných, ani v našem partnerovi. Spíše se láska "společně raduje z pravdy", jak to prožíval i Pavel, když psal církevní obci v Římě: "O vaší oddanosti se ale ví všude! Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro, a nevinní, pokud jde o zlo" (Římanům 16,19). Věděl, že usilování o zbožnost, čistotu a věrnost je pro ně jedinou možnou cestou k nalezení radosti a konečného naplnění. Být "moudří" ohledně svatosti a "nevinní" ohledně hříchu - nedělat na své životní cestě kompromisy se zlem - je cesta k vítězství v Božích očích.

A co víc můžete chtít pro vaši manželku nebo manžela, než aby ve svém životě zakoušeli to, co je pro ně v Božích očích nejlepší?

Samozřejmě, že je dobré radovat se se společně svým partnerem úplně ze všeho, co se mu kdy podaří. Avšak vaše nesrdečnější gratulace si schovejte především pro chvíle, kdy se mu daří uctívat Boha svojí upřímnou zbožností a ochotným následováním Ježíše.

DNEŠNÍ ÚKOL
Připomeň si nějaký nedávný konkrétní příklad, kdy tvůj partner nějakým zcela zřejmým způsobem projevil svůj křesťanský charakter. Najdi pak během dne nějakou vhodnou příležitost k tomu, abys mu v souvislosti s tím vyslovil či vyslovila své uznání a vyjádřil či vyjádřila svoji radost.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Který příklad ze života svého partnera sis vybral(a)? Kolika dalšími způsoby můžeš oslavovat jeho růst ve zbožnosti? Jak jej můžeš povzbudit k tomu, aby v tom vytrval?
________________________________________________________________________________

"Budu žít v bezúhonnosti svého srdce ve svém domě" (Žalm 101,2)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama