Den 36

29. ledna 2012 v 21:00 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA JE BOŽÍ SLOVO -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce." (Žalm 119,105)

Některým lidem se zdá být Bible příliš rozsáhlá a komplikovaná na to, aby jí byli schopni porozumět. To jim připadá jako nějaký zcela nemožný požadavek. Neví kde nebo jak začít. Ale jako křesťané nejste ponecháni sami sobě, abyste pochopili hlavní témata a hluboký smysl Bible. Duch svatý, který ve vašem srdci nyní žije díky tomu, že jste přijali spásu, je tím, kdo vám tuto pravdu bude postupně odkrývat. "Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny" (1 Korintským 2,10). A díky tomuto Jeho vnitřnímu světlu je vám nyní Písmo otevřené a jste jej schopni číst, přijímat, chápat a podle něj žít. Avšak nejprve je třeba, abyste se rozhodli to také skutečně dělat.

Ponoř se do Božího slova. Pokud to ještě není vaším zvykem, je právě nyní čas začít Písmo číst každý den. Kousek po kousku. Ideálně jej čtěte společně se svým mužem či svojí ženou - možná ráno, nebo večer před spaním. Buďte jako autor žalmu 119, jenž si může dovolit říci: "Hledám tě celým svým srdcem… Tvé slovo uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil" (Žalm 119,10-11).

Ti, kteří se pevně drží předsevzetí číst Bibli pravidelně, brzy objeví, že je pro ně "žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata," či "sladší než med, med tekoucí z plástve" (Žalm 19,11).

Zůstávej pod Božím slovem. Máš pravdu, že Bible může být hluboká a náročná. Proto je velmi důležité být součástí církve, kde se Boží slovo pravdivě učí a káže. Tím, že budeš naslouchat výkladu Božího slova v promluvách, při biblických hodinách, či při jiném způsobu společného studia Písma, budeš získávat širší a vyváženější pohled na to, co Bůh říká svým slovem. Budeš se takto také moci setkávat s jinými, kteří jsou na téže cestě a podobně jako ty chtějí být syceni pravdou Písma. "Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil" (2 Timoteovi 3,14).

Žij Boží slovo. Na rozdíl od mnoha jiných knih, které jsou sepsány pouze k tomu, aby se četly a promýšlely, je Bible živou knihou. Je živá, protože Duch svatý bez ustání rezonuje uvnitř všech jejích slov. Je živá, protože její Autor je na rozdíl od prastarých knih jiných náboženství stále živý. A je živá, protože se stává součástí toho, kým jsi, jak smýšlíš a co děláš. "Tím slovem je ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat" (Jakub 1, 22).

Ježíš mluvil o lidech, kteří svůj život staví na písku - své vlastní logice, svých nejlepších domněnkách, množství argumentů. Když udeří bouře života (a ta vždy někdy udeří), stavba domu se základy v písku nutně skončí naprostou katastrofou. Jejich domy mohou zářit novotou a na chvíli vypadat skvěle, avšak je jen otázkou času, kdy se ona závěrečná tragédie skrytá v jejich základech přihlásí ke slovu. Nakonec se takovéto domy nutně zhroutí.

Ale Ježíš řekl: "Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále" (Matouš 7,24-25). Pokud je váš dům založen na skále neměnného Božího slova, je proti zkáze dobře zajištěn.

Je to proto, že Bůh má pro ten nejsprávnější plán a tyto plány zjevil ve svém slově. Tyto plány jsou zde k dispozici pro každého, kdo je chce číst a aplikovat do svého života.

Bůh má plán pro to, jak máte zacházet se svými penězi.
Plán pro to, jak máte vychovávat své děti.
PLán pro naše manželství a vztahy.
Plán pro způsob, jak máte zacházet se svým tělem.
Plán pro to, jak máte využívat svůj čas.
Plán pro to, jak máte řešit své konflikty.

Není to přece právě tvůj Stvořitel, kdo přesně ví, co potřebujete?

Pokud je pro vás pravidelné čtení Bible novinkou, budete překvapeni, jak rychle se začne proměňovat váš způsob myšlení a jak rychle se na věci budete schopni dívat z pohledu věčnosti. A pokud opravdu vážně chcete založit své životní strategie na tom, jakým způsobem chce ve vašem životě Bůh působit, On sám vás bude doprovázet ve vaší snaze o to, jak čtené Boží slovo také aplikovat v konkrétních situacích vašeho života. Je to velmi poučná cesta, plná nových a nových objevů.

S každým dalším aspektem vašeho života, který Bohu podřídíte, ve vás budou Boží principy stále sílit a stávat se pro váš život den za dnem nosnějšími. Avšak kterákoli životní oblast, kterou Mu odepřeš a namísto toho budeš vycházet pouze z vlastních sil, bude slábnout a posléze se zhroutí ve chvíli, když udeří nějaká životní bouře. A může to být právě ta oblast, která nakonec urychlí pád celého tvého domu a manželství.

Moudré páry stavějí své domy na skále Božího slova. Viděly, co dokáže písek. Vědí, jak to vypadá, když základy měknou a podlamují se. Proto se musíte rozhodnout svůj život a manželství stavět na pevné skále Božího slova, a pak také můžete počítat s tím, že i vaše budoucnost bude pevnější - nezávisle na tom, jak silná bouře přijde.

DNEŠNÍ ÚKOL
Rozhodni se číst Bibli každý den. Opatři si nějakou pomůcku k rozjímavé četbě Písma, která by ti mohla být průvodcem. Pokud je tvůj partner tomu otevřený, můžeš se s ním zkusit domluvit, zda byste nemohli svoji denní četbu Bible prožívat společně. Začni každou oblast svého života podřizovat Božímu vedení a stavěj tak svůj dům na skále.


Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Ve které oblasti tvého života nejvíce potřebuješ Boží radu? Ve které oblasti se cítíš být nejvíce nakloněný(á) k selhání? Co chceš, aby ti Bůh ukázal skrze své slovo?

Další povzbuzení k četbě Božího slova najdeš v Příloze III ( bude na konci knížky)
________________________________________________________________________________
"Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení" (Římanům 15,4)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama