Den 9

2. ledna 2012 v 21:00 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA DĚLÁ DOBRÝ DOJEM -

___________________________________________________________________________________________________________________
Pozdravte se navzájem políbením lásky. (1 Petr 5,14)

Na své cestě podle této Výzvy lásky jste již zvládli velmi důležité úseky. Učit se vyjadřovat aspekty lásky jako je trpělivost, laskavost a povzbuzení není vždy snadné, avšak je to jistě klíčové pro rozvoj zdravého vztahu. Proto zabývat se tím, jak každý den zdravíte svého partnera, může někomu připadat jako něco nedůležitého, avšak tato maličkost má ve skutečnosti až překvapující význam.

Podle způsobu, jakým se ti kteří partneři každý den vzájemně zdraví, můžete o jejich vztahu vyčíst mnohé. Můžete to odečíst z mimiky a výrazu jejich obličejů, stejně jako ze způsobu jejich vzájemné slovní komunikace. Ještě zřejmější to pak je z jejich fyzického kontaktu. Avšak jakou důležitost máme přičítat obyčejnému pozdravu?

Bible toho nám toho k pozdravům může říci více, než bychom čekali. Např. apoštol Pavel si dal tu námahu, aby své čtenáře povzbuzoval k tomu, aby se srdečně zdravili při vzájemných setkáních. Na závěr svého listu Římanům dokonce své souvěrce žádá o to, aby od něj pozdravovali dvacet sedm jeho přátel či blízkých lidí. Dokonce si dal tu práci, aby každého z nich zmínil jménem.

To však neplatí jen o vašich přátelích. Ježíš ve svém Horském kázání zmínil, že dokonce pohané mluví laskavě k lidem, které mají rádi. To je totiž pro každého snadné. Avšak Ježíš to pak dotahuje ještě o krok dále, když říká, že jednat božským způsobem znamená, že máme být tak pokorní a dobrotiví, abychom byli schopni jednat laskavě dokonce i se svými nepřáteli.

To nás přivádí k zajímavé otázce. Jak zdravíte své přátele, spolupracovníky a sousedy? A co další vaše známé a ty, se kterými setkáváte na veřejnosti?

Dokonce se stává, že potkáte někoho, koho třeba nemáte zrovna v lásce, a přesto mu ze zdvořilosti prokážete určitou úctu. A tak jestliže jste takto slušní a milí k druhým lidem, nezaslouží si váš partner totéž? Či dokonce desetkrát tolik?

Následující věci nejsou pravděpodobně těmi, o kterých přemýšlíte nějak často: Co jako první řeknete svému partnerovi ihned po probuzení? Jaký máte výraz na tváři, když k vám přistoupí do auta? Jaký tón je ve vašem hlase, když se svým partnerem mluvíte telefonem? Avšak je zde ještě něco dalšího, na co si pravděpodobně neuděláte nikdy čas, abyste o tom přemýšleli - co dobrého by to přineslo do všedního dne vašeho partnera, pokud by vše ve vašem výrazu a ve vašem chování vyjadřovalo, že jste skutečně, ale skutečně rádi, že jej vidíte.

Když někdo dá najevo, že je rád, že vás vidí, váš pocit hodnoty sebe sama vzroste. Cítíte se důležitější a ceněný. To je proto, že dobrý pozdrav připravuje půdu pro pozitivní a zdravou interakci. Podobně jako láska, i dobrý pozdrav jakoby naháněl vítr do vašich plachet.

Zamyslete se nad příběhem, který Ježíš vypravoval o marnotratném synu. Tento mladý rebel si na otci vymohl svůj dědický podíl a pak jej promrhal zcela nerozumným způsobem života. Avšak brzy jej jeho špatná rozhodnutí dohnala a on se najednou musel živit slupkami určenými pro prasata. Pokořený a zahanbený si začal nacvičovat zamýšlenou omluvu a přemýšlel o nejlepším způsobu, jak se vrátit domů a jak znovu kontaktovat svého otce. Avšak přivítání, které se mu nakonec dostalo, jistě vůbec nečekal. "Když byl ještě daleko, jeho otec jej uviděl a byl hluboce pohnut; i běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho." (L 15, 20).

Ze všech scénářů, které si tento mladý muž ve svých představách přehrával, byl tento nejspíše tím, který čekal ze všech nejméně. Avšak jak se asi cítil, když mohl zakusit otcovo objetí a když slyšel vděčný tón v jeho hlase? Bezpochyby se cítil být milován a znovu z hloubky srdce oceněn. Jak myslíte, že toto ovlivnilo jejich další vztah?

Jaký způsob pozdravu by ve vašem partnerovi vyvolal podobné pocity? Jak byste mohli příjemně probudit víceré smysly vašeho partnera prostým slovem, dotykem, tónem vašeho hlasu? Láskyplný pozdrav může být pro vašeho partnera požehnáním skrze to, co vidí, slyší a cítí.

Přemýšlej o různých příležitostech, které máte k tomu, abyste se vzájemně pravidelně zdravili či si jinak vyjadřovali láskyplnou přítomnost. Při příchodu do dveří. Při setkání u oběda. Při pozdravu na dobrou noc. Při telefonním rozhovoru.

To nemusí být pokaždé něco zvláštního či dramatického. Avšak to, že k běžnému pozdravu pokaždé přidáte kapku vřelosti či entuziasmu, vám dá příležitost dotknout se srdce vašeho partnera mnoha jemnými, těžko popsatelnými způsoby.

Přemýšlejte o svém způsobu zdravení. Zdravíš svého partnera skutečně dobře? Cítí se při tom oceněn, přijat, vítán a povzbuzen? Cítí se být milován? Dokonce i v obdobích, kdy spolu třeba nevycházíte příliš dobře, můžete zmírnit napětí a vyjádřit své ocenění právě způsobem, jakým vašeho partnera zdravíte.

Uvědomte si znovu, že láska je rozhodnutím. A tak se rozhodni změnit styl svého zdravení. Rozhodni se milovat.

DNEŠNÍ ÚKOL
Vymysli nějaký zvláštní způsob, jakým bys dnes chtěl či chtěla pozdravit svého partnera. Pak to udělej s úsměvem a přirozenou vroucností. Poté se rozhodni i nadále změnit způsob svého zdravení tak, aby více odrážel tvoji lásku ke tvému partnerovi.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Kdy a kde ses rozhodl(a) uskutečnit svůj dnešní speciální pozdrav? Jak od tohoto bodu nadále změníš svůj způsob zdravení svého partnera?

___________________________________________________________________________________________________________
Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení... (Filemonovi 1: 7)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama