Den 39

2. února 2012 v 0:15 | Zorka |  Výzva lásky

Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA VŽDY VYDRŽÍ -

___________________________________________________________________________________________________________________
Láska nikdy nezanikne. (1 Korintským 13,8)

Ze všech věcí, kterých se láska odvažuje, je tato tou nejzazší. I když je v ohrožení, stále trvá. I když je zkoušena, neustále postupuje vpřed. I když je zneužívána a není přijímána, odmítá se vzdát. Láska nikdy nezanikne.

Mnohokrát se stává, že když se nějaké manželství ocitne v krizi, ten z partnerů, který se snaží věci vyřešit, jde za tím druhým a zcela jasně mu řekne, že nehledě na to, co se stalo v minulosti, on stále na jejich manželském slibu trvá a chce mu zůstat věrný. Snaží se vyjádřit, že se na jeho lásku ten druhý může spolehnout. Ze své strany se takto znovu zavazuje k věrnosti. Ale ten druhý to třeba ještě nechce slyšet a trvá si na svém. Stále chce odejít. Toto manželství nechápe jako to, co má vydržet ještě po dlouhé roky. Ba to dokonce sám už ani nechce.

Onen z partnerů, který právě dal své srdce v sázku a udělal toto smírné gesto, se pak s takovýmto odmítnutím neumí vyrovnat. A tak se stahuje zpět a své sliby odvolává. "Tak dobře, jestli skutečně chceš, aby to bylo takhle, to tak tedy bude."

Avšak jestli je láska láskou skutečnou, nereptá na to, že není přijímána přesně tak, jak by chtěla být. Jestliže lze lásku prohlásit za ukončenou, pak to nebyla opravdová láska. Láska, která je z Boha, je bez konce, nic jí není schopné ukončit. I když ji objekt její náklonnosti odmítne přijmout, láska se i přesto dává dále. Láska nikdy nezanikne. Nikdy.

A právě taková je láska Ježíšova. Jeho učedníci byli nesmírně nepředvídatelní a nestálí. Po jídle při jejich poslední velikonoční večeři, když jim Ježíš řekl, že se Jej všichni zřeknou, ještě než skončí noc, tvrdil Petr: "Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy neodpadnu! … I kdybych měl s tebou zemřít, určitě tě nezapřu" (Matouš 26,33.35). A tentýž slib jistě zazníval v srdcích i všech ostatních učedníků.

Ale později té noci nejbližší Ježíšových následovníci - Petr, Jakub a J - i přes Ježíšovu agónii v zahradě spali. Až do Ježíšova ukřižování Petr Ježíše třikrát zapřel na nádvoří. Ale přesně v tom momentě, jak říká Bible, že se na Petra Ježíš "obrátil a pohlédl" na něj (Lukáš 22,61). Jeho muži Jej znovu zradili - jen několik málo hodin od okamžiku, kdy jej zapřísahali svojí věrností. Avšak Ježíš je nikdy nepřestal milovat, protože "Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky" (Židům 13,8).

I když jste udělali vše, co je ve vašich silách, abyste poslechli Boha, váš manželský partner se vás stále může zříkat a vzdalovat se vám - tak jako učedníci Ježíšovi. Ale jestliže vaše manželství selhává a váš partner odchází, nedovolte, aby příčinou toho bylo to, že jste se vzdali nebo že jste jej přestali milovat. Láska nikdy nezanikne.

Z devíti "darů Ducha", které jsou vyjmenovány v 5. kapitole listu Galatským, je jako první jmenována láska (což lze také chápat tak, že láska je oním "darem Ducha" par excelence, a ostatních osm slov vyjadřuje různé tváře této lásky; pozn. překl.). A protože jejím zdrojem je neměnný Duch svatý - tentýž Duch svatý, který přebývá v srdcích všech věřících - pak i láska, kterou ve vás působí, je rovněž neměnná. Je založena na Boží vůli, Božím volání a Božím slově - a všechny tyto věci jsou neměnné a stálé. Bible je nazývá "neodvolatelné" (Římanům 11,29). "Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou" (Lukáš 21,33).

Před několika málo dny jste byli postaveni před "výzvu lásky", která vás vedla k tomu, abyste své manželství postavili na Boží slovo. A to proto, že když vše ostatní selže, pravda Boží vždy obstojí. Na této cestě "výzvy lásky" jste také byli vyzváni k tomu, abyste byli trpěliví, nesobečtí a abyste byli ochotni přinášet oběti pro naplnění potřeb vašich partnerů.

Toto vše nejsou jen nějaké izolovaně existující myšlenky o lásce. Každá vlastnost lásky načrtnutá v této knize je založena na Boží lásce, která je zachycena a vyjádřena v Božím slově. V neměnném Božím slově. Neexistuje žádná potíž nebo okolnost, která by byla schopná Ježíši a Jeho lásce stanovit nějakou "lhůtu trvanlivosti". Proto i vaše láska, která je vytvořena ze stejné podstaty, je také nositelem stejných neměnných vlastností. Láska nikdy nezanikne.

A tak vaším dnešním úkolem bude tuto vaši stálou a za každých okolností neměnnou lásku vyjádřit těmi nejsilnějšími a nejosobnějšími slovy, jakých jen budete schopni. Dnes máte příležiost prohlásit, že nezávisle na existenci jakýchkoliv nedokonalostí - ve vás samotných i ve vašem partnerovi - vaše láska je vždy větší. Nezáleží na tom, čeho se vůči vám váš partner kdy dopustil, nebo jak často se toho dopustil, vy se dnes znovu můžete rozhodnout jej milovat za každých okolností. Ačkoliv jste třeba vy sami během posledních let nebyli ve svém jednání vůči svému partnerovi vůbec stálí či věrní, dny, kdy jste byli v lásce nedůslední, jsou nyní pryč. Přijímáte tohoto jednoho muže či tuto jednu ženu jako jedinečný dar, který vám daroval Bůh, a znovu slibujete, že jej či ji budete milovat do smrti.

A tak dnes můžete svému partnerovi předat takovéto poselství: "I když se ti možná nelíbí to, co právě čteš, i když si dokonce třeba říkáš, že už nemáš rád ani mne, rozhodl či rozhodla jsem se milovat tě za každých okolností. Navždy." Protože láska nikdy nezanikne.

DNEŠNÍ ÚKOL
Spočiň nějaký čas v osobní modlitbě a pak svému partnerovi napiš dopis, ve kterém znovu vyjádříte svůj trvalý závazek lásky vůči němu. V tomto dopise také vyjádři, proč se tomuto manželství odevzdáváš až do smrti, a že ses rozhodl či rozhodla svého partnera milovat za všech okolností. Dopis pak zanechte na místě, kde jej váš partner bude moci najít.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Prožíval(a) jsi při psaní dnešního dopisu nějaké obavy nebo něco, co ti v tom bránilo? Jak očekáváš, že tvůj partner bude na dopis reagovat? Jak ti při psaní dopisu pomáhal Bůh a co ses při tomto procesu dozvěděl o sobě samotné(m)?
________________________________________________________________________________
"Bůh má zalíbení ve spolehlivé lásce" (Micheáš 7,18)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama