Vzestup & Probuzení

21. března 2015 v 23:02 | Zorka |  Fejetony

Vzestup & ProbuzeníTento týden byl pro celou Zemi a lidstvo ve znamení dalšího kvantového skoku směrem k pozitivní změně (pro ty, kdo se chtějí účastnit) a do naší nové 5D reality, která stále rychleji přichází a vnímaví vědomí lidé to cítí a spolupracují s těmito změnami. Je to čas, kdy se tady na Zemi od sebe začínají silně oddělovat nízkovibrační svět "zla" a vysokovibrační svět "dobra". Velmi zjednodušeně řečeno. Ale pro představu stačí.
.
GRAVITAZIONE-E-POLARITA’Od svého vzniku až dosud byla tato planeta (říkají zprávy shůry různým lidem) jediným místem ve vesmíru, kde současně fungovaly dva typy energií - pozitivní a negativní. Žili jsme a stále ještě žijeme v polaritě. To jinde není. Dobro i Zlo, Láska i Nenávist na jednom místě. Zkušenosti, které tady na Zemi lidské duše mohly nabýt a růst, byly a jsou naprosto jedinečné a jinde ve vesmíru taková možnost zažívat dobro i zlo najednou, a díky tomu radikálně duchovně růst, není.
.
Ale:
.
Bytosti tady inkarnované po svém narození přicházejí (nebo až dosud přicházely) o své spojení se Zdrojem (Bohem, Stvořitelem), o své vědomí kdo jsou a proč tu jsou, a stanou se duchovně slepými a hluchými. A učí se tu lekce, které se přišly učit, plnit úkoly, které sem přišly splnit. Teprve až v průběhu svých let směrem ke zralosti (je-li nějaká) se jim pomalu začíná otevírat také duchovní svět a ony znovu hledají spojení "nahoru".
.
Ta situace s naší planetou byl vesmírný "experiment", který měl svůj důvod, a který je u konce vymezeného času, jak i staré texty předpověděly.
.
A právě v těchto dnech s posledním zatměním Slunce a dnešní jarní rovnodenností, kdy se Země probouzí k životu s novými energiemi, se začíná ještě radikálnější návrat Země a lidstva "domů". Ke Světlu, blíže ke Stvořiteli, blíže k plnohodnotnému VĚDOMÉMU ŽIVOTU. Což většina lidstva po tisíciletí nezvládala a úspěšně ničila nejenom sebe sama jako "živočišný druh", ale stejně tak úspěšně devastovala tuto planetu až téměř k totálnímu zničení. Úspěšně si podřezávala pod sebou větev...
.
Země je jako kosmická loď lidstva, někdo říká vesmírná škola, nese nás vesmírem, jsme na ní naprosto závislí, ale je zcela vysílená totální omezeností a bezohledností většiny obyvatel. Několikrát jsme stáli jako lidstvo i planeta před jednorázovou zkázou, která se nekonala jenom díky podpoře a záchraně zvenčí.
..
Protože Země jako planeta, byť je tak maličká a dějí se tu fakt "různé věci" (nebo spíše hrůzné), z nějakého důvodu nesmírný význam pro celý vesmír. Přečetla jsem mnoho informací na toto téma, ale jelikož jsem tady v pozici člověka a ne mimozemšťana (byť se tak celý život cítím :-D ), tak neumím posoudit, jak to přesně je. To jsou informace, které přesahují lidské chápání. A taky ne všemu věřím, když si informace porovnávám s mými zkušenostmi a poznáním.
.
Existovalo mnoho planet ve vesmíru, které působením svých obyvatel bylo zničeno. Ale vesmír to nijak extra nepocítil. Kdežto záchrana Země před zničením je naprosto zásadní věcí pro celý vesmír. Pokud zahyne Země, bude to mít vliv na život v celém vesmíru. A proto je nám shůry tak velmi pomáháno, abychom se vlastní blbostí nezničili a nezničili i další život mimo nás. :-)
.
To jsou informace, které inteligentnímu člověku stačí k tomu, aby si pro sebe našel DŮVOD, proč ON SÁM by měl začít něco dělat se sebou a svým životem. A mnoho lidí už začalo jednat. Prostě proto, aby oni sami a jejich rodiny přežili. :-) Přinejmenším...
.
náboženstvíVšechna náboženství světa předkládají ale ten důvod jako "spasení" či "osvícení". Jenže to podávají často lidem tak upraveným a omezeným způsobem (omezeným vědomostmi), a vážou to na své vlastní (nikoli Boží, vesmírné) zákony a nařízení, rituály a blbosti, že lidi mnohdy více odpuzují, než motivují ke "spáse".
.
Jsem věřící, ale nejsem v žádné církvi, protože jsem viděla, že církve (lidé v nich) něco jiného káží, a něco jiného žijí. Navíc církvím chybí základní povědomí o tom, "co je za tím" procesem s Ježíšem a žití "svatého života". Co je za všemi těmi biblickými přikázáními pro život.
.
Neznají fungování vesmírných zákonů, neznají duchovní pozadí smyslu bible, odmítají to jako bludy.
.
Takže ani nemají moc šancí kohokoliv "spasit". Zejména ne v dnešní době, kdy je tak snadný přístup k informacím a inteligentní člověk si umí informace najít a prozkoumat.
.
A navíc ne každý, kdo je pokřtěn, věří v Ježíše a chodí do církve, bude "spasen". To najdete i v bibli. Takže proč být v církvi? :-) Církve (náboženství) tak, jak jsou, již svou činnost pomalu končí. Buď se transformují nebo zaniknou. Jak i bible říká: Očista začne nejprve v Božím domě, v církvích.
.
Mně se ale zdá, že Bůh změnil plán. :-) A nechává církve klidně spát, zatímco aktivně ve velké měřítku pracuje s lidmi mimo náboženské organizace. :-) Protože ti se nechají vést, nemají tak silná dogmata na to, jak věci "musí být". Jak Bůh "musí" pracovat.
.
Během let mimo církev (a jakéhokoliv náboženství) jsem objevila, že to, zda budeme spaseni nebo ne, je úplně něco jiného, než učí náboženství. I když výsledek a náš cíl je stejný - po smrti se dostat do nebe. Zjednodušeně řečeno.
.
Jenže…
.
Dneska už vím, že jediné měřítko toho, kam půjdeme v této fázi života (při přechodu Země do 5D, na vyšší vibrační úroveň, tudíž blíže "ke Světlu", k Bohu) či po smrti, záleží na úrovni našich fyzických osobních vibrací. Záleží to na naší duchovní zralosti a jejího žití v praxi, které tyto energetické vibrace vytvářejí.
.
Protože můžeme jít POUZE do sféry (do světů), která je v souladu s našimi osobními vibracemi. To jsou duchovní a fyzikální zákony, na které žádné náboženství nemá vliv.
.
Takže je jedno, čemu věříme, jaké věci hlásáme, do jaké církve chodíme, jediná vstupenka "do nebe" po smrti nebo na vyšší vibrační úroveň spolu s touto planetou je to, na jaké vibrační a duchovní úrovni je každý z nás.
.
Může ti být ukradený celý svět, tvoje sobectví může hory přenášet, ale to, kam nyní půjdeš, o tom rozhodují tvoje SKUTEČNÉ energetické vibrace, a tvoje SKUTEČNÁ duchovní zralost. Vesmír se nedá oblbnout sladkými úsměvy na tváři či falešnou morálkou.
.
Vesmír si nehraje na to, co my si myslíme o sobě, ale posuzuje lidi podle energií, které vyzařují. To je filtr, kterým se prochází do vyšších sfér a na příjemná místa k dalšímu životu. To je FYZIKÁLNÍ FILTR, který nelze obejít žádným okecáváním, co si jako myslíme, že jsme.
.
Protože mnozí lidé měří svou i cizí kvalitu podle míry bohatství a úspěchu ve vnějším světě. Měří svou a cizí hodnotu podle omezených lidských měřítek.
.
Jenže vesmír (Zdroj, Stvořitel, Bůh) nastavil jiná měřítka (má své vlastní duchovní i fyzikální zákony) a my se buď konečně naučíme podle nich žít, nebo skončíme tam, kde se nám rozhodně nebude líbit. A nehraje žádnou roli to, čemu věříme nebo nevěříme. Prostě duchovní a fyzikální zákony existují, funguje podle nich celý vesmír, a je naším úkolem se naučit fungovat podle nich taky. Je to otázka našeho přežití.
.
Sama jsem ve vědomém procesu duchovního růstu už 25 let a ve vědomém procesu Vzestupu 15 let. A čím déle to trvá, tím více mám pocit, že jsem pořád na začátku. :-) Že vím pořád tak málo a udržovat se na pozitivních vibracích s čistým srdcem a myslí není v tomto světě úplně snadné. :-)
.
Je to nekončící proces, stále se musíme učit a růst. Začala jsem v době, kdy nebyly žádné informace, a tak mým koučem byl Bůh sám a moje vědomě pěstovaná schopnost se na něj vyladit a rozumět jeho vedení, naučit se "jeho řeč". Stejně tak jako se naučit vidět a chápat jednání dalších obyvatel neviditelného světa. Protože to může pomoci jak našemu vývoji, tak vývoji celé planety.
.
Církev ve své úloze poskytovat potřebné a pravdivé informace zcela selhává, protože je sama nezná. Brání se poznání, chce si udržet svoje původní status quo i upravené historické poznání, které však v současné době již nefunguje a ani nemůže fungovat. Nic, co fungovalo v minulosti, již nebude fungovat, protože žijeme v etapě vývoje lidstva a Země, která tu je nikdy nebyla.
.
Stejně tak pomalu končí éra a význam New Age, které udělalo velký kus práce na pomoc hledajícím, i když ne všechno bylo čisté a poctivé. Ale řadu lidí to odstartovalo k duchovnímu rozvoji. Církev nemůže přijít New Age na jméno, varuje před tím jako před nepřítelem, ale upřímně - v čem je církev lepší? :-) Její učení a vedení taky není z nejlepších a nejpoctivějších.
.
Končí (vyprchává) pomalu i moudrost různých duchovních vůdců, kteří odvedli kus práce, ale i těch, co lidem předkládali polopravdy či přímo bludy dané jejich osobními záměry.
.
Bylo a stále je naším úkolem naučit se rozlišovat pravdu od lži.
.
Všechno, co jsme dosud znali a naučili se - pomalu končí. Vstoupili jsme do etapy vývoje lidstva, která nemá v historii planety obdoby a my máme jedinou možnost - buď se naučíme SKUTEČNĚ žít v souladu s vesmírnými (Božími) zákony, nebo z této planety budeme odstraněni tam, kam podle své vibrační úrovně patříme. A to nebude příjemné! Jak můžete nahlédnou i ve filmu dole.
.
Jenže jaké jsou ty zákony a hodnoty?
.
Sleduju, jaký zmatek v tom lidé mají. Každý si tvoří pravidla a zákony podle své morálky a chápání světa. Já jsem dělala dříve totéž, protože jsem nevěděla, kde je pravda. Ale do mé duše to vnášelo jenom zmatek a nejasnosti, jak se mám v jaké situaci zachovat. Každý radil podle sebe... Teprve až jsem se stala křesťankou a začala jsem studovat a žít biblické hodnoty, tak se mi hodně věcí vyjasnilo, a tím jasným poznáním, kde je pravda a kde není. Nabrala jsem velkou vnitřní sílu a odvahu. Protože když máte v hodnotách jasno, nic s vámi nemůže hnout.
.
Jenže... nabrala jsem taky spoustu blbostí, které se v církvi učí, které křiví Boží hodnoty a upravují je podle potřeb té které církve. A to bylo potřeba nejprve vyčistit.
.
Církev něco učí, ale její učení je limitováno mírou poznání, které má a chce mít. Poznání starého mnoho tisíc let. Které bylo vykládáno a sepsáno lidmi na tehdejší mentální úrovni. Spisy skutečně duchovních lidí byly z bible odstraněny, protože "obyčejný lid" je nebyl schopen chápat. A moudrost východu byla zavržena jako "bludy".
.
Stejně tak se vyrojilo v průběhu časů, a děje se to i nyní, mnoho duchovních vůdců a koučů, pravých i falešných. Nedejte se mýlit tím, kdo má kolik následovníků. Bible jasně pro tuto dobu říká, že mnozí budou svedeni svými učiteli. Naším úkolem je se to naučit rozlišovat, nikoli slepě následovat a papouškovat. Protože to je přesně to, co se děje v náboženství.
.
Mnohé duchovní směry nám radí, abychom se řídili jenom tím, co my sami cítíme a vnímáme jako správné. Co nám dělá dobře. Že jsme údajně ve spojení s naším vnitřním vedením a to se přece neplete! :-) Ale jsme skutečně všichni a pořád spojeni s naším pravým vedením?
.
Viděla jsem tolik lidí, kteří jsou zmanipulováni hlasy, které slyší a které vnímají jako svoje "vyšší vedení" a jednají podle toho.
.
Bohužel ne každý hlas, který vnímáme, je shůry. Žijí kolem nás zástupy jiných bytostí neviditelného světa, které nás vedou tam, kam ony potřebují.

A tak pokud člověk nemá jasná měřítka toho, co je a není správné, nemá jasné a poctivé hodnoty, tak se těžko orientuje v tom zmatku dnešního světa. A ve svých pocitech.
.
Ostatně jako krásnou a extrémní ukázkou toho, že nás vedou různé bytosti (podle míry čistoty či znečištění naší duše a mysli) a že je nesmysl slepě věřit tomu, že naše vedení je vždy správné, jsou třeba vrazi či lidé, kteří zneužívají či znásilňují. Taky mají své "vnitřní vedení" tyto věci dělat, dělá jim to dobře. :-) Takže opatrně na řízení se tím, co chci JÁ a moje EGO, či jiné nečisté potřeby duše. Co nám jako dělá dobře.
.
Kdo sleduje postup Vzestupu naší planety a lidstva, vidí, jak obrovské vzrušení a pomoc přichází "tam zvenku", abychom úspěšně prošli přechodem do vyšší vibrační úrovně všichni. V této době bylo povoláno mnoho dalších připravených Pracovníků Světla (Light Workers) do práce. Já o svém povolání vím už mnoho let, ale nedařilo se mi dostat moje vědomosti a zkušenosti do života. V tyto dny se něco stalo ve vesmíru, a já - stejně jako další pracovníci Světla - jsem dostala jasnou zprávu, o čem psát a co dělat. Co je mým úkolem TADY A TEĎ. Řekla bych, že nastala Boží mobilizace záloh, které byly povolány do akce. :-)
.
Takže přehazuji výhybku svých aktivit a psaní a zaměřuji se na svoje hlavní téma - na pomoc lidem na Vzestupu. Já to dělala nějakým způsobem již dosud, ale nepsala jsem o tom přímo. Teď mohu. Protože teď se kola roztáčí naplno a my po dobu dalších málo měsíců máme šanci udělat jako lidé - každý sám u sebe a za sebe, ale i ve skupinách - obrovský kus práce a posun na vibrační úroveň, která přináší více lásky a radosti. A záchranu a obnovu Země.
.
Sama za sebe chci jenom dodat, že své texty píšu na základě toho, co jsem přijala shůry v rámci své prorocké služby (není to chanelling), co jsem se naučila skrze "Boží koučink" v církvi, prožila na vlastní kůži, když jsem procházela jednotlivými etapami Božího "zasvěcení", a co jsem si přečetla z běžně dostupných informací na internetu. Všechno toto poznání a zkušenosti jsem nějak pro sebe zpracovala, ověřila, a teď předávám dále.
.
Předávám jako MOU zkušenost, jako MOJE poznání a názor. Rozhodně netvrdím, že já vím, kde je ta jediná a správná pravda. :-) Ani ty největší duchovní autority na této Zemi nemají plné poznání a vše je měřeno tím, co si samy prošly a poznaly. Jejich vlastním filtrem a zkušenostmi. A já nejsem výjimkou...
.
Nevím kde je "ta skutečná a jediná pravda", hledám stejně jako všichni. Abych se mohla zorientovat v té záplavě pocitů, informací a rad, které k nám každým okamžikem směřují odevšad.
.
Ale to, co už vím, co jsem si ověřila a prožila, mohu předat těm, co teprve ve svém hledání začínají. Protože moje poznání může doplnit mozaiku jejich poznání. Může zase je posunout kupředu na jejich cestě, stejně jako mne posunovalo a stále posunuje prožité poznání lidí přede mnou.
Zora CzechWells
.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama